02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

ویژه آزمایشگاه ها

ویژه پزشکان

آزمایشات

بخش ها

معرفی اجمالی بخش های آزمایشگاه

آخرین اخبار و مطالب

سازمان های طرف قرارداد