02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Pap Smear


کد آزمایش

905


نام روش اندازه گیری

Staining+Microscopy


نوع نمونه

Cervical


حجم نمونه

1 لام


نگهداری نمونه

15-25


حمل و نقل نمونه

RT


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

توسط پزشک


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

2m