02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Toxoplasma Ab. - IgG/M


کد آزمایش

352 & 353


مورد استفاده

تشخیص توکسوپلاسموز حاد در بیماران دچار سرکوب ایمنی، زنان باردار و نوزادان.تشخیص ایمنی حاصل از عفونت قبلی (مانند عفونت جنینی)


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

Toxoplasma IgG & IgM Antibody Assays, Toxoplasmosis Diagnostic, Toxoplasmosis Antibody Titer, IgM&Ig


نوع نمونه

سرم، مایع مغزی نخاعی (CSF)


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

ترجیحاً پس از جداسازی سرم آن را تا زمان آزمایش در دمای 2-8oC نگاه دارید.در صورتی که در طی 7 روز آزمایش انجام نشود، آن را در 20oC- نگاه دارید. پایداری نمونه در این دما 14 روز است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

مطابق دستورالعمل آزمایشگاه در مورد بیماران مسری، از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود. خون گرفته شده را در ویال های با درب قرمز جمع آوری نمایید. نمونه گیری باید در مکانی مجزا و در شرایط استریل، همراه با تکنیک های آسپتیک صورت گیرد.محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.در ظرف دو ساعت سرم را از سلول جدا نموده و تا زمان آزمایش در یخچال قرار دهید.سرم جدا شده باید شفاف و عاری از فیبرین ، همولیز و یا لیپمیک باشد.نمونه گیر می بایست شرح حالی از وضعیت بالینی بیمار از وی پرسیده و در صورت لزوم در برگه آزمایش یادداشت نماید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه ای که به طور مکرر ذوب و فریز گردد.سرم های با همولیز و لیپمیک شدید.نمونه هایی که در معرض حرارت بالا قرار گرفته باشند.نمونه هایی به غیر از سرم یا مایع مغزی نخاعی (CSF)نمونه های بدون برچسب یا با برچسب اشتباه.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.ترجیحاً نمونه گیری طی 14– 10 روز فاز حاد یا نقاهت بیماری انجام شود.


اطلاعات بالینی

Toxoplasma gondii یک انگل پروتوزوایی داخل سلولی اجباری است که انسان و سایر پستانداران را آلوده می‏کند آلودگی با این انگل گسترة جهانی داشته و عفونت‏های انسانی بسیار شایع است. مطالعات سرولوژیک نشان داده‏اند که تقریباً یک سوم تا نیمی از جمعیت آمریکا با این انگل آلوده شده‏اند. اکثر آلودگی‏های انسانی یک سیر مزمن بدون علامت دارند، با این حال عفونت‏های منتشر شدید به خصوص در افراد با نقص ایمنی اتفاق می‏افتد. توکسوپلاسموز در دو موقعیت بالینی دارای اهمیت خاص است، اول عفونت‏های منتقله به جنین و دوم به عنوان شایع­ترین عفونت فرصت‏طلب دستگاه عصبی مرکزی (CNS) در افراد مبتلا به ایدز. این انگل در عفونت‏های مادرزادی می‏تواند سبب هیدروسفالی، عقب‏ماندگی ذهنی و کوریورتینیت شود. توکسوپلاسموز ممکن است یک عارضه تهدیدکننده حیات در پیوند عضو باشد. T.gondii در گربه‏ها آندمیک است. اووسیست‏ها (oocyst) می‏توانند به مقدار فراوان از طریق مدفوع گربه دفع شوند (100000 به ازای هر گرم مدفوع) و می‏توانند در محیط تا ماه‏ها زنده بمانند. انسان به علت نگهداری گربه در منزل و یا تماس اتفاقی در محیط به راحتی با اووسیت‏ها مواجهه


تفسیر

تفسیر: حضور آنتی بادی IgM در سرم نشاندهنده توکسوپلاسموز فعال می باشد اما افزایش تیتر آنتی IgM در بیماران دچار نقص ایمنی مشاهده نمی گردد. علاوه بر این، سطوح افزایش یافته IgM ممکن است از یک عفونت حاد که مدتها پیش ( 1 سال قبل) رخ داده است باقی بماند.سطوح آنتی بادی IgG به تنهایی نشان دهنده قرار گرفتن در معرض قبلی به توکسوپلاسما (اخیر یا گذشته) است. یک نتیجه مثبت IgG نباید بتنهایی برای تشخیص عفونت اخیر مورد استفاده قرار گیرد. مقادیر آنتی بادی بالارونده IgG به همراه IgMاز منفی به مثبت نشان دهنده عفونت اخیر توکسوپلاسما گوندی است.IgG منفی به همراه IgM منفی نشاندهنده در معرض قرار نگرفتن فرد به ویروس Toxo و عدم ایمنی می باشد. با این وجود یک نتیجه منفی ابتلا به عفونت Toxo و یا پاسخ به واکسیناسیون را رد نمی کند. زیرا ممکن است نمونه گیری قبل از ظهور آنتی بادی در خون گرفته شده باشد.سطوح IgG نمونه بیماران در طی مرحله اولیه عفونت حاد (قبل از ظهور آنتی بادی در خون) ممکن است <9 IU/mL باشد. نتیجه مثبت IgG نباید بتنهایی دال بر تشخیص عفونت اخیر باشد. نتایج باید در رابطه با تظاهرات بالینی، تاریخچه بیمار


احتیاط ها

پاسخ‏های سرولوژیک در حضور نقص ایمنی فاقد اطمینان هستند. PCR مثبت نشانه وجود DNA ویروس است ولی PCR منفی وجود بیماری فعال را رد نمی‏کند. فاکتور روماتوئیدی یا آنتی بادی های ضد هسته ای (Anti nuclear Antibody) موجب نتایج مثبت کاذب می گردند. سایر عفونتهای فعال مادرزادی می توانند موجب نتایج مثبت کاذب گردند. نمونه های شدیداً همولیز و لیپمیک در نتایج آزمایش ایجاد تداخل می کنند، همچنین وجود فیلامان های فیبرین می تواند در آزمایش ایجاد تداخل کند. در بیماران مبتلا به ایدز میزان آنتی بادیهای اختصاصی IgG کم یا متوسط و میزان IgM منفی می باشد. در اکثر جمعیت‏ها شیوع بالایی از آنتی‏بادی IgG وجود دارد. هر چند که یک تیتر بالای منفرد به نفع عفونت حاد است، ولی تیترها ممکن است در افراد سالم تا سال­ها بالا باقی بمانند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد