02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Blood Group


کد آزمایش

464


مورد استفاده

این آزمون برای تعیین گروه خون بیمار، قبل از اهداء یا دریافت خون و نیز برای تعیین گروه خون مادرانی که در انتظار فرزند می باشند، به منظور ارزیابی احتمالی خطر ناسازگاری Rh میان مادر و نوزاد، استفاده می شود.


نام روش اندازه گیری

روش متداول: هماگلوتیناسیون یا آگلوتیناسیون مستقیم گلبول های قرمز با آنتی سرم اختصاصی (Cell type) به


نام های مشابه

تعیین گروه خون A، B، O و RhABO and Rh; Blood Group and Type; Blood Grouping and Rh Typing; Blood Typ


نوع نمونه

خون کامل (EDTA)


حجم نمونه

3 میلی لیتر خون.


نگهداری نمونه

پایداری نمونه در دمای اتاق 4 روز و در دمای یخچال( 4oC) 10 روز می باشد. نمونه در فریزر ناپایدار است.


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1. از بیمار خون وریدی یا مویرگی گرفته و نمونه را در ویال های EDTAدار بریزید. 2. ویال را چندین بار سرو ته کرده تا خون به خوبی با ضد انعقاد مخلوط گردد و از لخته شدن خون جلوگیری شود. 3. دقت نمایید تا نمونه همولیز نگردد. 4. قبل از فرستادن نمونه به آزمایشگاه، برچسب مناسب بر لوله بچسبانید. 5. محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید. محل خون گیری را بفشارید یا با باند فشاری ببندید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

• ü همولیز شدید نمونه • ü نمونه با برچسب اشتباه • ü نمونه لخته شده


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

گلبول‌های قرمز در سطح خود عواملی به نام آنتی‌ژن دارند. دو آنتی‌ژن اصلی گلبول‌های قرمز انسان آنتی‌ژن A و آنتی‌ژن Bهستند. گروه‌های خونی براساس وجود و یا عدم وجود این آنتی‌ژن‌ها تعیین می‌گردند. به این صورت كه افرادی كه در سطح گلبول‌های قرمز خود دارای آنتی‌ژن A هستند، گروه خون A، افرادی كه واجد آنتی‌ژن B هستند، گروه خون B، افرادی كه هر دو آنتی‌ژن A و B دارند، گروه خون AB و افرادی كه هیچ كدام از عوامل A و B را ندارند گروه خون O نامیده می‌شوند. در سطح بعضی از گلبول‌های قرمز یك نوع عامل آنتی‌ژنی دیگر نیز وجود دارد به نام Rh كه در صورت وجود این عامل، فرد Rh مثبت و در صورت عدم وجود، فرد Rh منفی می‌شود. بدن انسان به طور طبیعی عواملی به اسم آنتی‌بادی را بر علیه آنتی‌ژن‌های موجود تولید می‌كند. به طور مثال افرادی كه آنتی‌ژن Aرا در سطح گلبول‌های قرمز خود دارند نسبت به آنتی‌ژن B آنتی‌بادی تولید می‌كنند و برعكس. مكانیسم عمل بقیة گروههای نیز به همین صورت می‌باشد مثلاً گروه خون AB چون هیچ‌گونه آنتی‌بادی بر علیه A وB ندارد به راحتی می‌تواند با رعایت عامل Rh، هم از گروه خون A و هم از B خون دریافت كند.


تفسیر

بررسی سیستم ABO در پیوند کلیه و مغز استخوان بسیار حائز اهمیت است. سازگاری و تطابق گروه خونی ABO پایه بیشتر آزمایشات قبل از انتقال خون است. در مواردی مثل تومورهای بدخیم، آنمی ها، جراحی قلب، بیماریهای استخوان و مفصل، بیماری ریوی و کبدی و ... که نیاز به انتقال خون دارندباید تطابق ABO انجام شود. در سیستم Rh بررسی وجود آنتی بادی ضد آنتی ژن D که به طور طبیعی وجود ندارد و به صورت ایمیون بوجود می آید در کم خونی همولیتیک نوزادان (HDN)، کم خونی های خود ایمنی، کم خونی های همولیتیک ناشی از داروهایی مثل متیل دوپا، تراتومای تخمدان، ... دارای اهمیت می باشد. تعیین دقیق سیستم Rh به دلیل وجود Du (آنتی ژن Rh مثبت ضعیف) از نظر انتقال خون بسیار حائز اهمیت است.


احتیاط ها

• وجود پروتئین های غیر طبیعی در سرم، آنتی بادیهای پوشاننده سلول، ژل وارتون، فیبرینوژن، اُتوآنتی بادیها، آنتی بادیهای غیر منتظره، سولفات پروتامین،عفونت ناشی از باکتریهای گرم منفی که شبیه آنتی ژن B فعالیت می کنند در انجلم روشهای تععین گروه خون تداخل می نمایند. • وجود پدیده رولو ( روی هم قرار گرفتن گلبول های قرمز) و حضور آنتی بادیهای سرد در گروه بندی ایجاد اختلال می کند. • زیرگروههای ضعیف ممکن است باعث ایجاد اشتباه در گروه بندی شوند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7 روز در دمای یخچال