02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

FDP=Fibrin Degrad. Product


کد آزمایش

149


مورد استفاده

آزمونی بسیار حساس برای تأیید انعقاد منتشر داخل عروقی (DIC) و فیبرینولیز ، بویژه هنگامی که با علائم بالینی و سایر داده های تستهای آزمایشگاهی مرتبط ( شمارش پلاکت، سنجش فیبرینوژن قابل انعقاد و کمپلکس فیبرین مونومر محلول و سنجش های زمان انعقاد نظیر زمان پروترومبین و زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده) همراه باشد. کمک به تشخیص آمبولیسم ریوی حاد و ترومبوز ورید عمقی بویژه هنگامی که با علائم بالینی همراه باشد.


نام روش اندازه گیری

Agglutination


نوع نمونه

Plasma(Serum Citrate)


حجم نمونه

1.8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.


اطلاعات بالینی

فیبرینولیز واکنش طبیعی بدن به ایجاد لخته است. D-dimersو FDP بر اثر فعالیت پلاسمین بر روی لخته پلی مری ( تجزیه پلیمر فیبرینی) حاصل می شود. هرگاه سیستم‏های انعقاد و فیبرینولیتیک فعال باشند، D-dimers و FDP می‏توانند افزایش یابند. این حالت در شرایط گوناگونی اتفاق می‏افتد و در نتیجه این تست‏ها برای هیچ تشخیصی اختصاصی نخواهند بود. آزمایش ، D-dimers در فیبرینولیز اولیه منفی است. سنجش D-dimers برای اجزای حاصل از تخریب فیبرین اختصاصی بوده ولی برای فیبرینوژن کاربرد ندارد. · استفاده از پلاسما راحت تر و دارای نتایج درستی نسبت به سرم است. فیبرینوژن و اجزاء آن در آزمون D-dimers دخالت نمی کنند.


تفسیر

D-dimers یا FDP بخشی از پانل تست‏های درخواستی برای تشخیص DIC هستند. در DIC هم ترومبین و هم پلاسمین تولید می‏شوند که سبب بالا رفتن D-dimers و FDP خواهند شد. در صورتی که از یک روش خیلی حساس استفاده شود، D-dimers به تشخیص ترومبوز ورید عمقی (DVT) و آمبولی ریوی (PE) کمک خواهد کرد. در صورتی که تست در یک بیمار مشکوک به DVT یا آمبولی ریه مثبت شود پزشک معالج اقدام به انجام تست‏های تشخیصی بیشتری برای DVT یا PE می‏کند، ولی در صورتی که منفی شود براساس وضعیت بالینی و حساسیت کاوش D-dimers احتمال DVT یا PE کمتر مطرح می‏شود و ممکن است تست‏های تشخیصی بیشتری درخواست نشود. ویژگی D-dimers در بیماران بستری نسبت به بیماران سرپایی کمتر است. از سطوح D-dimers برای ارزیابی خطر عود ترومبوآمبولی وریدی استفاده می‏شود. پایش درمان ترومبولیتیک بطور معمول مورد نیاز نمی‏باشد. بهرحال اگر احتیاج به این کار باشد، D-dimers و FDP یکی از چندین تستی هستند که جهت تأیید وقوع ترومبولیز (فیبرینولیز) می‏توان انجام داد. FDP و دی دیمر باید بدنبال درمان ترومبولیتیک افزایش پیدا کنند. از جمله موارد دیگری که باعث افزایش D-dimers و F