02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Gliadin IgG/IgA Antibodies


کد آزمایش

277&278


مورد استفاده

تشخیص بیماران مشکوک به بیماری سلیاک و پایش درمان آنها.تشخیص بیماران مشکوک به درماتیت هرپتی فرم. ارزیابی سازگاری یا پاسخ بیمار به یک رژیم فاقد گلوتن در بیماران با انتروپاتی حساس به گلوتن.


نام روش اندازه گیری

ELISA


نام های مشابه

Gliadin Antibodies IgG and IgA، Anti-Gliadin IgG/IgA،Gliadin Antibodies IgG and IgA Serum


نوع نمونه

سرم، پلاسما ( سیتراته، هپارینه، EDTA دار)


حجم نمونه

0.5 میلی لیتر


نگهداری نمونه

معرف های تست را می توان در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد نگهداری نمود. نمونه در 4oC تا 14 روز و در -20 oC تا 21 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

شرایط لازم جهت نمونه گیری عاری از آلودگی میکروبی را رعایت نمایید. ترجیحاً از نمونه های حاوی همولیز یا لیپیمیک اجتناب نمایید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه های حرارت دیده. نمونه های به شدت ایکتریک (زردی)، لیپمیک و همولیز. نمونه های حاوی الودگی میکروبی.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

آنتی بادیهای IgG گلیادین نسبت به آنتی بادیهای IgA اختصاصیت کمتری دارد. اما به دلیل اینکه حدود 10% بیماران سیلیاک دچار کمبود IgA می باشند اندازه گیری IgG زمانی که نتایج IgA منفی است، ضروری می باشد. از تست های مرتبط به این آزمون می توان به آنتی بادیهای اندومزیال (EMA) و آنتی بادی ترانس گلوتیناز بافتی (tTG) اشاره کرد. آنتی بادیهای گلیادین از حساسیت و اختصاصیت کمتری نسبت به EMA ، tTG و ارزیابی هیستوپاتولوژیک برخوردار است. عارضه اصلی بیماری سیلیاک، پیشرفت انتروپاتی مرتبط با لنفوم سلول های T می باشد. همبستگی معتی داری بین رژیم عاری از گلوتن با بهبود ناهنجاریهای پوستی و روده ای (منظور روده کوچک) وجود دارد. درماتیت هرپتی فرم به عنوان یک بیماری پوستی تاول زا، رابطه نزدیکی با انتروپاتی حساس به گلوتن دارد. آنتی بادیهای گلیادین همچنن در تشخیص بیماری درماتیت هپتی فروم بکار می روند.


تفسیر

تفسیر: مثبت شدن آنتی بادیهای گلیادین IgA و IgG ، نشاندهنده ابتلا فرد به بیماری سلیاک است. در صورت منفی شدن نتایج احتمال ابتلا به بیماری سلیاک پایین است. سطوح کاهش یافته آنتی بادیهای گلیادین IgA و IgG در پی درمان با رژیم عاری از گلوتن نشاندهنده پاسخ مطلوب بیمار به رژیم غذایی می باشد. تداوم سطوح بالای آنتی بادی پس از درمان رژیم غذایی نشان دهنده پاسخ ضعیف به رژیم غذایی و یا وجود بیماری مقاوم به درمان می باشد. همچنین قابل ذکر است که نتایج منفی تست، ابتلا فرد به بیماری سلیاک یا درماتیت هرپتی فرم به طور قطعی رد نمی کند.


احتیاط ها

نمونه همولیزه با غلظت هموگلوبین بیشتر از 10 mg/ml، لیپمیک با غلظت تری گلیسرید بیشتر از 20 mg/ml و ایکتریک با غلظت بیلی روبین بیشتر از 0.4 mg/ml موجب تداخل در نتایج ازمایش می گردد. آلودگی میکروبی نمونه ممکن است در نتایج آزمایش تداخل ایجاد نمایند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد