02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

IgG


کد آزمایش

231


مورد استفاده

در تشخیص و پایش منوکلونال گاماپاتی و نقص های سیستم ایمنی هورمورال کاربرد دارد.


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

ایمنوگلبولینG ، آنتی بادیG ، Gamma Globulin G


نوع نمونه

سرم تازه


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

نمونه در C◦ 4 به مدت 72 ساعت و در C◦ 20- به مدت 28 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


معیار رد نمونه

نمونه شدیداً لیپمیک مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.


اطلاعات بالینی

توضیحات: الکتروفورز ایمنوگلوبولین با تیتر بالا برای افتراق کلاس آنتی بادی پلی کلونال از منوکلونال به کار می رود. همچنین ایمنوفیکساسیون برای توصیف کلاس آنتی بادی منوکلونال به کار می رود.


تفسیر

تفسیر: IgG پلی کلونال در بیماری های اتوایمیون نظیر لوپوس اریتروماتوز (SLE)، آرتریت روماتوئید، سندرم شوگرن، سارکوئیدوز و بیماری های مزمن کبدی ، بعضی عفونت های انگلی، عفونت های مزمن یا عود عفونت افزایش می یابد.IgG الیگوکلونال در مولتیپل اسکلروزیس (MS) ، عفونت ها به خصوص در بعضی دیس گاماگلوبینمی ها افزایش می یابد. IgG منوکلونال در مولتیپل میلوما (تیپ IgG) و لنفوما افزایش می یابد. IgG در بیماری هایی نظیر SCID، CVID ، سندرم ویسکوت آلدربچ، AIDS ، سوختگی ها، پمفیکوس، سندرم نفروتیک؛ آنتروپاتی های همراه با از دست دادن پروتئین، دیستروفی میوتونیک کاهش می یابد.


احتیاط ها

مصرف داروهای آسپارژیناز، متادون، متیل دوپا، نیتروفورانتوئین، پروپیل تیواوراسیل سبب افزایش IgG در بدن می شود. داروهای دکستران ، املاح طلا، متیل پرونزوتون سبب کاهش IgG در بدن می گردد. وجو فاکتور روماتوئید سبب ایجاد خطا در آزمایش می شود. کدورت و لیپمیک بودن سرم در نتایج آزمون تداخل ایجاد می کند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد