02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Chloride


کد آزمایش

46


مورد استفاده

کاربردهای بالینی: بررسی آب و الکترولیتها و وضعیت اسید و باز در بدن


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

كلر خون


نوع نمونه

Serum/Plasma


حجم نمونه

0.5 میلی لیتر


نگهداری نمونه

نمونه در C◦ 4 به مدت 7 روز و در C◦20- به مدت یک ماه پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

سن و جنس بیمار را بر روی برگه آزمایش یادداشت کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

هموليز شدید مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

توضیحات: مقادیر بالای سایر یونهای هالید در سرم ممکن است به خوانش کاذب بالا بر روی الکترود انتخابی یون کلرید منجر شود


تفسیر

در افراد سالم، مقدار کلرید سرم در طول روز خیلی پایین است، گرچه کاهش اندکی به دلیل مصرف آن در تولید شیره معدی بعد از غذا خوردن وجود دارد.افزایش سطح: كم آبي، تزريق زياد محلول نمکی، اسيدوز متابولبك، اسيدوز توبولار كليوي، سندرم كوشينگ، اختلال عملكرد كليه، هيپر پاراتيروئيدي، اكلامپسي ، آلكالوز تنفسيکاهش سطح: پر آبي بدن، سندرم ترشح نامناسب هورمون آنتي ديورتيك ( SIADH)، نارسايي احتقاني، قلب، استفراغ يا ساكشن معده، اسهال مزمن يا فستيول GI، اسيدوز تنفسي مزمن، آلكالوز متابوليك، نفريت همراه با دفع نمك، بيماري آديسون، درمان با ديورتيك ها، هيپوكالمي، آلدوسترونيسم، سوختگي ها


احتیاط ها

افزایش دهنده ها: زياده روي در تزريق محلول هاي نمكي، مصرف استازولاميد، كلريد آمونيوم، آندرو‍ژن ها، كلروتيازيدها، داروهاي حاوي كورتيزون، استروژن ها، كوانتيدين، هيدروكلروتيازيد، متيل دوپا، داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي.کاهش دهنده ها: آلدوسترون، بي كربناتها، كوتيكواستروئيدها، كورتيزون، هيدروكورتيزون، ديورتيك هاي لوپ، ديورتيك هاي تيازيدي، تريامترن


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد