02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Glucose, urine (Glu, U)


کد آزمایش

150


مورد استفاده

آزمايش گلوكز ادرار بخشي از آزمون روتين تجزيه ادرار مي باشد. در صورت وجود آن در ادرار نشانگر درجه اي از افزايش سطح گلوكز در خون مي باشد. به علاوه از آزمايش گلوكز ادرار براي پايش ميزان كارايي ديابت قندي نيز استفاده مي شود.


نام روش اندازه گیری

روش های آنزيمي از قبيل كليني استيكس، دياستيكس و نوار تس


نام های مشابه

گلوکز ادرار، قند ادرار


نوع نمونه

ادرار ( رندم، 24 ساعته)


حجم نمونه

5 ml


نگهداری نمونه

به مدت 72 ساعت در ◦C 4 پايدار است.


نیازهای همراه نمونه

سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.


راهنمای جمع آوری نمونه

1- به بیمار اطلاع دهید که آزمون های ادراری از نظر گلوکز را می توان در زمانهای خاصی در طی روز انجام داد که عموماً قبل از غذا و به هنگام رفتن به بستر مي باشد و تذكر دهيد كه از نتايج آزمايش مي توان جهت تعيين نياز وي به انسولين نيز استفاده كرد. 2- به بيمار اطلاع دهيد كه آزمون گلوكز را مي توان با استفاده از آزمايش هاي آنزيمي از قبيل كليني استيكس، دياستيكس و نوار تس انجام داد. 3- چنانچه نياز به ادرار 24 ساعته باشد، ادرار را در طي مدت جمع آوري در يخچال نگاه داريد. 4- در مورد نمونه ادرار رندم، بهترين نمونه ادرار صبحگاهي ميان جريان مي باشد. 5- حجم ادرار 24 ساعته را يادداشت كنيد. 6- اندازه گيري گلوكز ادرار بايد در كوتاه ترين زمان ممكن است بعد از جمع آوري ادرار صورت گيرد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

آلودگي نمونه ادرار به مدفوع، ترشحات واژن يا لباس و وسایل آلوده.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

به سبب نیاز به دقا زیاد، لازم است یک نمونه تازه ادرار میان جریان جمع آوری گردد. ادرار افرادی که ساعتها در مثانه مانده نمی تواند به دقت نشانگر سطح گلوکز سرم در زمان انجام آزمایش باشد. 2- معمولاً از اسیدبوریک یا اسید کلریدریک 6 مولار به عنوان ماده نگهدارنده استفاده می شود. 3- قبل از برداشت ml 5 از نمونه آن را خوب مخلوط کنید.


اطلاعات بالینی

• گلیکوزوری در زنان باردار شایع است. وجود مداوم قند و یا سطح بالای آن می تواند نشانه دیابت حاملگی یا سایر بیماری های بارداری باشد. • گلیکوزوری کلیوی در افراد طبیعی و در مبتلایان به بیماری های مؤثر بر توبولهای کلیوی مشاهده می شود. • مواد شیمیایی نفروتوکسیک به کلیه آسیب وارد نموده و سبب کاهش آستانه کلیوی می گردد. • از آزمایش های مرتبط می توان به اندازه گیری گلوکز سرم، هموگلوبین گلیکوزیله (Hb A1C) ، تست تحمل گلوکز، اندازه گیری گلوکاگون و سنجش انسولین اشاره کرد.


تفسیر

سطوح افزايش يافته غلظت گلوكز در ادرار منعكس كننده وجود هيپرگليسمي (گلوكز خون بالا) و يا نقص در عملكرد توبول هاي پروگسيمال كليه مي باشد. افزایش سطح: افزایش سطح گلوکز در ادرار در مواردی از قبیل بارداری، گلیکوزوری کلیوی ، سندرم فانکونی، نقایص ژنتیکی سوخت ساز در سایر قندها از قبیل گالاکتوز، فروکتوز، پنتوز و مسمومیت با مواد شیمیایی نفروتوکسیک رخ می دهد.


احتیاط ها

ترکیباتی از قبیل سالیسیلات ها، اسید آسکوربیک، سفالوتین، نیتروفوران توئین، استرپتومایسین، سولفونامیدها، اسید نیکوتینیک، دیازوکسید، ایزونیازید، لوودوپا، نالیدیکسیک اسید، استروژن، هیدرات کلرال، کلروامفنیکل، دکستروتیروکسین و تزریق گلوکز موجب تداخل در نتایج می گردد.