02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

HCV Genotype


کد آزمایش

930


مورد استفاده

1. تعیین ژنوتایپ ویروس هپاتیت C جهت راهنمایی برای درمان بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن. 2. تفکیک میان زیر گروه های 1a و 1b ویروس هپاتیت C از یکدیگر.


نام روش اندازه گیری

روش ارجح: Real-Time RT – PCR سایر روشها: RT – PCR Conventional


نام های مشابه

Hepatitis C Virus Genotype, Serum, HCV Genotype, S, HCVG, HCV Genotyping


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

5 ml


نگهداری نمونه

1. سرم یا پلاسما باید طی چند ساعت اولیه پس از خون گیری جدا سازی شده و تا زمان انجام آزمایش، در دمای ºC 20- نگهداری شود. 4. جهت حمل و نقل نمونه لازم است نمونه در شرایط سرد حمل شود. 5. در صورت نبود شرایط برای انتقال نمونه در 24 ساعت اولیه، نمونه را در oC 20- فریز نمایید.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1. لازم است نمونه گیری در شرایط استریل و در لوله های جمع کننده یا پلاستیکی استریل و یا لوله های حاوی ماده ضد انعقاد صورت گیرد. 2. ماده ضد انعقاد مورد نیاز برای جمع آوری پلاسما می تواند EDTA یا سیترات باشد. 3. پس از نمونه گیری باید سرنگ و سر سرنگ در یک سطل ایمنی (Safety Box ) جمع آوری گردیده و سپس سوزانده شود. 4. از لوله های مخصوص و یکبار مصرف برای جمع آوری نمونه استفاده شود. 5. پس از نمونه گیری باید لوله حاوی نمونه سانتریفیوژ شود و در ادامه پس از جدا سازی سرم یا پلاسما، بلافاصله نمونه در فریزر قرار گیرد و تا انجام مراحل بعدی که مربوط به استخراج RNA و PCR می باشد، در ºC 20 – نگهداری شود. 6. محل نمونه گیری از لحاظ خونریزی بررسی شود. 7. در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، نمونه باید در شرایط خنک و سرد و طی کوتاه ترین زمان ممکن به آزمایشگاه ارسال شود.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

1. نمونه گیری نادرست و در شرایط غیر استریل. 2. قرار دادن نمونه در درجه حرارت بالا و ذوب و فریز مکرر نمونه. 3. در این آزمایش از نمونه های هپارینه نمی توان استفاده کرد (هپارین با غلظت بیش از 10 واحد در میلی لیتر سبب مهار می شود). همچنین نمونه بیماران تحت درمان با هپارین نیز برای PCR مناسب نیست.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.


اطلاعات بالینی

ویروس هپاتیت C عامل اصلی بیماری کبدی مزمن بوده و معمولاً به سیروز کبدی ختم می شود و می تواند خطر ایجاد کارسینومای سلول کبدی را افزایش دهد. عفونت مزمن با HCV حدود 170 میلیون نفر را در دنیا آلوده نموده است که حدود 20 تا 30 درصد مبتلایان در نهایت به سیروز کبدی و در ادامه کارسینومای سلول کبدی دچار می شوند. ویروس هپاتیت C در خانواده فلاوی ویریده در جنس هپاسی ویروس قرار داده شده است. ویروس های گوناگون این گروه را می توان بر اساس تمایز توالی RNA، حداقل به 6 ژنوتایپ و بیش از 90 زیر تایپ تقسیم نمود. بر اساس مطالعات بالینی، تیتر ویروس در خون بیمار قبل از شروع درمان و همچنین ژنوتایپ ویروس مجموعاً مهم ترین عواملی هستند که در انتخاب رژیم درمانی و پیش بینی پاسخ بیمار به درمان مؤثر می باشند. به همین دلیل پس از تشخیص عفونت بیمار با این ویروس، تعیین تیتر و ژنوتایپ الزامی است. به علاوه از آنجا که ژنوتایپ های HCV توزیع و شیوع جهانی یکسانی ندارند، تعیین ژنوتایپ در مطالعات اپیدمیولوژی نیز حائز اهمیت است.• نتیجه «Undetected» نشان می دهد که RNA ویروس هپاتیت (HCV) C در نمونه یافت نشده است. • نتایج کمی بیان ش


تفسیر

بر اساس توالی نوکلئوتیدی در منطقه مشخصی از ژنوم HCV (5" – noncoding, core, NS5b)، این ویروس را می توان به 6 ژنوتایپ اصلی تقسیم نمود. ردیابی ویروس در نمونه مورد آزمایش به وسیله PCR نیز، بر اساس تکثیر نواحی اختصاصی از ژنوم ویروس صورت می گیرد و هر یک از ژنوتایپ ها سبب افزایش تابش فلوئورسانس در کانال مخصوص به خود می شود و آنالیز نتایج بر این اساس که نمونه بیمار در کدام یک از کانال ها دارای منحنی سیگموئیدی باشد صورت می گیرد.


احتیاط ها

• هپارین در مقادیر بالا در این آزمایش تداخل ایجاد می کند. • نمونه گیری و جداسازی پلاسما یا سرم در شرایط غیر استریل می تواند منجر به ایجاد نتایج مثبت کاذب گردد. • فضاهای مربوط به استخراج RNA، آماده سازی مواد مورد نیاز واکنش و فضای افزودن نمونه RNA به لوله PCR، برای جلوگیری از ایجاد نتایج مثبت کاذب باید از هم جدا باشند. • سطوح کار باید همواره قبل از شروع و پس از پایان کار با دستمال آغشته به الکل 70% و یا وایتکس 10% تمیز شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد