02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Bilirubin (Total, Direct)


کد آزمایش

28&29


مورد استفاده

1. ارزیابی عملکرد کبد 2.کمک به تشخیص افتراقی زردی در نوزادان 3. کمک به تشخیص انسداد صفراوی و آنمی همولیتیک در بالغین 4. پایش کارایی نوردرمانی (فتوتراپی) در نوزادان


نام روش اندازه گیری

روش مرجع: HPLC روش ارجح: Diazo Reaction


نام های مشابه

بیلی روبین، Bilirubin Total، Bilirubin, Serum,Urine


نوع نمونه

سرم، ادرار، خون کامل


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

نمونه در دمای اتاق به مدت 6 ساعت، در c˚4 به مدت 24 ساعت و در c˚20- به مدت 30 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1. برای نوزادان از خونگیری پاشنه پا استفاده کنید. 2. از همولیز شدن خون طی نمونه گیری اجتناب نمایید. 3. لوله را تکان ندهید چون ممکن است موجب کاهش صحت نتایج گردد. 4. از قرار دادن نمونه در مقابل نور شدید اجتناب گردد. 5. مصرف هرگونه داروی مؤثر بر نتیجه آزمایش را ثبت کنید. 6. سن وجنس بیمار را در برگه آزمایش یادداشت کنید..


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

همولیز و لیپمیک شدید نمونه موجب بروز خطا در نتایج می گردد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتا بودن با توجه به روش های مختلف وکیت های مورد استفاده متفاوت می باشد.


اطلاعات بالینی

• نمونه میبایست دور از نور قرار گرفته و در کمترین زمان آنالیز گردد. • نمونه به شدت همولیز قابل قبول نیست چون هموگلوبین واکنش دی آزو را مهار و امکان منفی کاذب در نتایج وجود دارد. • ترکیباتی که برای جایگاههای اتصال به آلبومین سرم با بیلی روبین رقابت می کنند ( مانند آسپرین، پنی سیلین یا sulfisoxazole) منجر به کاهش سطح بیلی روبین سرم می شوند.


مقادیر مرجع

بیلی روبین مستقیم یا کونژوگه (Direct): 0.1 - 0.3 mg/dl بیلی روبین غیر مستقیم یا غیر کونژوگه (In direct): 0.2 - 0.8 mg/dl بیلی روبین کل (Total): 0.3 - 1 mg/dl بیلی روبین کل نوزادان: 1 -12 mg/dl بیلی روبین ادرار: 0 - 0.02 mg/dl


تفسیر

ندازه گیری بیلی روبین به منظور بررسی طیف گسترده ای از بیماری های مؤثر بر تولید، برداشت، ذخیره سازی، متابولیسم و دفع بیلی روبین بکار می رود. مقادیر بحرانی برای بزرگسالان 12mg/dl و نوزادان 15mg/dl می باشد. افزایش مقادیر بیش از حد بیلی روبین در نوزادان می تواند باعث عارضه کرنی ایکتروس شده و منجر به عقب ماندگی ذهنی و حتی اغما و مرگ گردد. افزایش سطح بیلیروبین مستقیم (کونژوگه): سنگهای صفراوی، انسداد مجاری خارج کبدی، متاستاز وسیع کبدی، کلستاز ناشی از دارو، سندرم دوبین جانسون، سندرم روتور. افزایش سطح بیلیروبین غیر مستقیم (غیر کونژوگه): اریتروبلاستوز جنینی، واکنش انتقال خون، کم خونی داسی شکل،کم خونی همولیتیک، کم خونی پرنیسیوز، انتقال حجم زیادی خون، بهبودی هماتوم بزرگ، هپاتیت، سیروز، سپسیس، هیپربیلیروبینمی نوزادی، سندرم کریگلرنجار، سندرم گیلبرت. افزایش سطح بیلیروبین ادرار: سنگهای صفراوی، انسداد مجاری خارج کبدی، متاستاز وسیع کبدی، کلستاز ناشی از دارو، سندرم دوبین جانسون، سندرم روتور.


احتیاط ها

همولیز خون و سرم لیپمیک موجب بروز اختلال در نتایج می گردد. دارو های افزایش دهنده: آنتی بیوتیک ها، استروئیدهای آنابولیک، داروهای ضد مالاریا، اسید آسکوربیک، آزاتیوپرین، کلرپروپامید، کولینرژیک ها، کدیین، دکستران، دیورتیک ها، اپی نفرین، مپریدین، متیل دوپا، متوترکسا ت، مهار کننده های منوآمینواکسیداز، مورفین، ضد بارداری های خوراکی، فنازوپیریدین،فنوتیازین، کینیدین ها، سالیسیلاتها، تئوفیلین و ویتامین A، سولفونامیدها، اسید نیکوتینیک (دوز بالا) و اوروکروم ها.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد