02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Human Leukocyte Antigen-B 27


کد آزمایش

254


مورد استفاده

ارزیابی اسپوندیلوآرتریت یا اسپوندیلیت آنکیلوزان ، روماتوئید آرتریت جوانان (JRA)، سندرم رایترز، آرتریت پسوریاتیک و یووئیت قدامی.


نام روش اندازه گیری

روش ارجح: فلوسایتومتری (Flow cytometry) سایر روشها: سیتوتوکسیسیتی وابسته به کمپلمان، روش‌های مبتنی ب


نام های مشابه

آنتی ژن B-27 لنفوسیت انسان، آنتی ژن B-27 لکوسیتی سازگاری نسجی، Leukocyte Antigens B-27، HLA B-27 Ant


نوع نمونه

خون کامل (EDTA)


حجم نمونه

5 ml


نگهداری نمونه

1. در دمای اتاق نگهداری شود. جهت DNA Typing در یخچال گذاشته شود. پاداری نمونه در دمای اتاق 4 روز می باشد. 2. نمونه می‌بایست در اولین فرصت ممکن مورد آزمایش قرار گیرد مگر اینکه جهت DNA typing استفاده شود.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.


راهنمای جمع آوری نمونه

1. مطابق دستورالعمل آزمایشگاه از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود. 2. محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید. بهتر است محل خونگیری را با پانسمان فشارنده ببندید. 3. نمونه خون گرفته شده را به ظرف دیگری انتقال ندهید. 4. در زمان کوتاهی نمونه گرفته شده را به بخش انجام دهنده آزمایش ارسال نمایید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

تغییرات شدید دما در طی حمل و نقل نمونه (حمل و نقل نادرست نمونه).


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

آنتی ژن های HLA بر سطح گلبول های سفید و کلیه سلول های هسته دار سایر بافتها وجود دارند. این آنتی ژنها را می توان به آسانی بر سطح لنفوسیتها شناسایی نمود. وجود یا فقدان این آنتی ژن ها توسط ژنهای موجود بر روی کروموزوم شماره شش تعیین می شوند. یکی از آنتی ژنهای HLA، آنتی ژن HLA B-27 می باشد. HLA-B27 در 3 تا 4 درصد از آفریقایی‌ها، 6 تا 8 درصد از قفقازی‌ها و 1 درصد از آسیایی‌ها وجود دارد. HLA-B27 یک ارتباط قوی با مبتلایان به اسیوندیلیت آنکیلوزان(AS; Marie-Strumpell disease) دارد ولی در همه آنها دیده نمی‌شود، بلکه حدود 90% بیماران دارای آن هستند. یک بیمار B27 مثبت که یافته‌های بالینی و رادیولوژیک آن مطابق با AS باشد، احتمال اینکه بیماری را داشته باشد یا مبتلا شود 100 برابر فردی است که B27 آن منفی باشد. بهرحال این آنتی‌ژن علت بیماری نیست چرا که 7-5% از افراد طبیعی هم B27 مثبت هستند. از این تست نباید به عنوان روش غربالگری جهت AS استفاده شود. آنتی‌ژن ارتباط کم‌تری با سندرم رایترز، آرتریت‌ پسوریاتیک، JRA و سایر آرتریت‌های به دنبال عفونت با ارگانیسم‌های گرم منفی دارد. همچنین ار


تفسیر

حدود 8٪ از افراد سالم حامل آنتی ژن HLA-B27 می باشند. HLA-B27 در حال حاضر تقریباً در 90٪ از بیماران مبتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان ،80% بیماران دچار سندرم رایترز و 42% بیماران دچار آرتریت روماتوئید جوانی وجود دارد. با این وجود به علت فقدان اطلاعات دیگری در مورد این اختلالات این تست تشخیصی نمی باشد.


احتیاط ها

: تغییرات شدید دما در طی حمل و نقل نمونه، ممکن است منجر به تغییرات غیر قابل پذیرش نمونه جهت انجام آزمایش گردد.