02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Direct Antiglobulin Test (Coombs)


کد آزمایش

219


مورد استفاده

1. معرف آنتی‏هیومن گلوبولین polyspecific، ایمونوگلوبولین (مخصوصاً IgG) و اجزاء کمپلمان (مخصوصاً C3d) متصل شده به گلبول قرمز را ردیابی می‏کند. 2. DAT بطور شایع در بررسی همولیز القاء شده توسط آنتی‏بادی (مثل HDN، آنمی‏همولیتیک اتوایمیون، آنمی همولیتیک القاء شده با دارو و واکنش ناشی از انتقال خون) مورد استفاده قرار می‏گیرد.


نام روش اندازه گیری

روش مرجع: Hemagglutination Antiglobulin test گلبول¬های قرمز شسته شده و فاقد ایمونوپروتئین‏های اضافی


نام های مشابه

آزمایش کومبس مستقیم، آنتی گلبولین گلبول قرمز، آنتی هیومن گلوبولین تست، آنتی گلبولین انسانی، تست آنتی


نوع نمونه

خون کامل EDTA دار


حجم نمونه

ml 2


نگهداری نمونه

نمونه در دمای اتاق و یخچال تا 48 ساعت پایدار است. نگهداری نمونه در فریزر مناسب نیست.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.


راهنمای جمع آوری نمونه

1. از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و آن را در ویال های حاوی EDTA (درب بنفش کم رنگ)جمع آوری می نماییم. جهت بررسی بیماری همولیتیک نوزادان (HDN) نمونه بند ناف را در ویال درب قرمز جمع آوری نمایید. 2. DAT باید بر روی لوله درب بنفش (EDTA) انجام شود تا از فعال شدن تصنعی کمپلمان جلوگیری گردد. بنابراین برای بررسی موارد غیر از HDN، از لوله درب قرمز استفاده نشود. 3. ویال را چندین بار به آرامی سروته کرده تا به خوبی با ضد انعقاد مخلوط گردد. 4. محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نماییدو در صورت لزوم با باند فشاری بانداژ نمایید. 5. در مورد کیسه خون، تاریخ و زمان خونگیری و امضاء نمونه گیر بر روی کیسه خون درج گردد. 6. در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه نمونه می بایست در کمتر از 48 ساعت به آزمایشگاه ارسال گردد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

• ü همولیز واضح • ü ارسال نمونه در لوله درب قرمز به غیر از نمونه بند ناف نوزادان جهت بررسی HDN • ü برچسب زدن اشتباه ویال نمونه


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1. نیز به ناشتایی نمی باشد. 2. از خون وریدی بند ناف برای تشخیص آنتی بادی در نوزادان استفاده می شود.


اطلاعات بالینی

آزمایش کومبس به روش آگلوتیناسیون بسیار حساس و دارای اشکالاتی است و باید در انجام تمام مراحل و مواد مصرفی دقت فراوان کرد چرا که وجود آلودگی میکروبی در گلبول ها، وجود آنتی ترانسفرین در مصرف آنتی گلبولین، آلودگی لوله ها و ظروف مصرفی و بالا بودن سرعت یا زمان سانتریفیوژ در ایجاد مثبت کاذب و عواملی چون شستشوی ناکافی گلبول ها، کهنه بودن سرم مصرفی به دلیل از بین رفتن کمپلمان، کوتاه بودن زمان یا سرعت ساتریفیوزژ و کوتاه بودن زمان انکوباسیون در ایجاد منفی کاذب نقش دارند. زمایش کومبس مستقیم نشاندهنده تهاجم آنتی بادی های جریان خون بیمار به گلبول های قرمز است. گلبول های قرمز بیمار مشکوک به داشتن آنتی بادی های ضد گلبول قرمز را می شویند تا گاماگلبولین های اضافی (ایمونوپروتئین‏های اضافی) آزاد حذف شوند. سپس سرم کومبس (آنتی هیومن گلبولین)به گلبول قرمز می افزایند. اگر آنتی بادی بر سطح گلبول های قرمز وجود داشته باشد، سرم کومبس موجب آگلوتیناسیون خواهد شد. هر چه مقدار آنتی بادی های ضد گلبول های قرمز بیشتر باشد، توده ی گلبول ها بزرگتر خواهد شد. در این صورت نتیجه آزمایش را از حد مثبت ضعیف تا 4+ گزارش می کنند.


تفسیر

تست آنتی‏گلوبولین مستقیم (کومبس) گلبول¬های قرمز حساس شده با IgG را در HDN و کم خونی همولیتیک آنتی‏بادی گرم ردیابی می‏کند. معرف مناسب قادر به ردیابی گلبول¬های قرمز حساس شده با جزء C3d کمپلمان در کم خونی همولیتیک آنتی‏بادی سرد هم خواهد بود. در سایر مواردی که همولیز داخل بدن (in vivo) رخ داده مثل واکنش‏های انتقال خون و کم خونی همولیتیک القاء شده توسط دارو هم استفاده از این آزمایش کمک کننده خواهد بود. مکانیسم‏های DAT مثبت عبارتند از اتوآنتی‏بادی¬های گرم، هیپرگاماگلوبولینمی و آنتی‏بادی¬هایی که بصورت کاذب مثبت شده‏اند. کم خونی‏های همولیتیک اتوایمیون گرم معمولاً با واسطه IgG و کمتر شایع توسط IgG و C3 و بطور ناشایع تنها با واسطه C3 ایجاد می‏شوند.


احتیاط ها

• آنتی بادی های ضد فسفو لیپیدی (آنتی بادیهای ضد کاردیولیپین) می تواند سبب نتایج مثبت کاذب در کومبس مستقیم گردد. • آنمی همولیتیک اُتوایمیون گاهی ممکن است در نتایج کومبس منفی رخ دهد. • یافتن IgG یا اجزاء کمپلمان متصل شده به گلبول قرمز همیشه همراه با همولیز در داخل بدن (in vivo) نخواهد بود. • این آزمایش در درصد کمی از اهداء کنندگان طبیعی خون مثبت می‏شود. • شایع¬ترین علت مثبت شدن DAT در افرادی که همولیز ندارند، به علت آنتی‏بادی¬های القاء شده توسط داروست. • نمونه خون کامل قبل از آزمایش نباید در فریرز گذاشته شود چرا که در دمای پایین، اتوآنتی‏بادی¬های سرد که در بسیاری از سرم‏ها وجود دارند قادر به فعال کردن کمپلمان خواهند بود. با استفاده از EDTA می‏توان از فعال شدن کمپلمان جلوگیری کرد. • داروهایی که موجب نتایج مثبت کاذب می شوند عبارتند از: آمپی سیلین، کاپتوپریل، سفالوسپورین ها، کلرپرومازین (تورازین)، کلرپروپامید، هیدرالازین، ایندومتاسین (ایندوسین)، انسولین، ایزونیازید، لوودوپا، متیل دوپا (آلدومت)، پنی سیلین، فنی تویین (دیلانتین)، پروکایین آمید، کینیدین، کینین، ریفامپین، استرپتومایسین، سولفونام


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7 روز در دمای یخچال