02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

بیمه آرمان سفیران سلامت

سازمان های طرف قرارداد

 معرفی شرکت

شرکت آرمان سفیران سلامت در زمینه خدمات بیمه تکمیلی درمان برای پرسنل شرکت هواپیمایی ماهان و شرکت های وابسته به ماهان فعالیت دارد و وابسته به شرکت هواپیمایی ماهان می باشد.

portfolio image