02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Zinc


کد آزمایش

48


مورد استفاده

به منظور تشخیص اضافه بار یا کمبود روی انجام می شود.


نام روش اندازه گیری

روش مرجع: (AAS) Atomic Absorption Spectrophotometry


نام های مشابه

روی


نوع نمونه

سرم یا پلاسمای هپارینه، خون کامل


حجم نمونه

1 ml


نگهداری نمونه

نمونه در C◦ 4 و در C◦ 20- به مدت 14 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.


راهنمای جمع آوری نمونه

از لوله های عاری از فلز و اسیدواش استفاده شود. سرم یا پلاسما باید ظرف 45 دقیقه از سلول جدا شود. از پی پت جهت جابجایی سرم استفاده نکنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

عدم استفاده از لوله های اسیدواش یا ویال پلی پروفیلن و نمونه همولیز یا ایکتریک شدید موجب رد نمونه می شود.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.


اطلاعات بالینی

توضیحات: میزان روی در سرم 16 درصد بیش از پلاسما گزارش می شود. ضد انعقاد ها مقدار بسیار کمی روی دارند. نمونه سرم همولیز شده منجر به افزایش کاذب در سطح سرمی روی می شود.


تفسیر

مقادیر طبیعی روی سرم بین 70 – 120 µg/dl می باشد. بیماران دچار سوختگی مبتلا به آکرودرماتیتیس انترو پولیتیکا مقادیر روی سرم آنها کمتر از µg/dl 40 می باشد. این بیماران به سرعت به مکمل روی پاسخ می دهند.


احتیاط ها

افزایش دهنده ها: کلروتالیدون و پنی سیلامین کاهش دهنده ها: کورتیکواستروئیدها، استروژن ها، انترفرون ها، ضد بارداری خوراکی (OCP)، فنی توئین، تیازیدها


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد