02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Blood Gases (Arterial, Venous)


کد آزمایش

1048


مورد استفاده

ين تست اطلاعات ارزشمندي به منظور ارزيابي كارايي تبادل گازهاي ريوي، بررسي كاركرد سيستم تنفسي، وضعیت هومئوستاز الکترولیتها و تعيين سطح اسيد و باز متابولیک (کلیوی) و تنفسی (تهویه ای) و پايش درمان تنفسي در اختيار قرار مي دهد.


نام های مشابه

گازهاي خون شرياني / وریدی


نوع نمونه

خون كامل هپارينه


حجم نمونه

3 میلی لیتر خون.


نگهداری نمونه

بهترين زمان براي انجام تست تا 15 دقيقه پس از نمونه گيري مي باشد ولي نمونه ها تا 1 ساعت در دماي 4 درجه سانتي گراد تقريبا پايدار مي باشد.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1. مي توان از شريان هاي راديال، براكيال و يا فمورال استفاده نمود. 2. محل خون گیری شریانی را با ماده ای آنتی سپتیک مانند الکل یا پویدون آیوداین به دقت تمییز کنید. 3. 0.5میلی لیتر لیدوکاین به پوست محل خون گیری تزریق نمایید. 4. یک سوزن شماره 20 را به سرنگ حاوی 0.2 میلی لیتر هپارین متصل کنید. 5. پس از خونگيري 5 – 3 دقيقه محل خونگيري را بفشاريد. 6. هواي اضافي داخل سرنگ را كاملا خارج كنيد. 7. نمونه گیری از خون شریانی یا وریدی را مد نظر داشته باشید. 8. اگر زمان انعقاد خون بیمار غیرطبیعی است یا بیمار داروهای ضد انعقاد مصرف می نماید، به مدت طولانی تری (تقریباً 15 دقیقه) محل را بفشارید. 9. نمونه بر روی یخ انتقال یابد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه لخته شده مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

استنشاق منوكسيد كربن موجب افزايش سطح كربوكسي هموگلوبين مي شود و اشباع اكسيژن را به طور كاذب افزايش مي دهد. در بيماران انسدادي مزمن ريوي (COPD) ، سطح CO2 عامل تحريك تنفسي نمي باشد و در عوض سطح O2 محرك است. اگر مقدار زيادي اكسيژن به اين بيماران داده شود، تحريك تنفسي ديگر انجام نمي شود و دچار كاهش تهويه مي گردند. استفاده از داروهاي مخدر- آرامبخش و خواب آور، تنفس را مهار مي كند. قبل از نمونه گيري ABG، آزمون آلن را به منظور بررسي گردش خون جانبي انجام دهيد. بدين منظور دو شريان راديال و اولنار را در حالي كه بيمار مشت خود را محكم بسته، هم زمان مسدود نمائيد. از بيمار بخواهيد دست خود را شل نمايد و منتظر شويد تا كف دست و انگشتان سفيد شود. سپس فشار را فقط از روي شريان اولنار برداريد. مدت 15 دقيقه صبر كنيد، سپس وضعيت دست را از نظر قرمزي ناشي از پر شدگي مجدد مويرگ ها بررسي نمائيد. در چنين وضعيتي آزمون آلن مثبت است و نشان مي دهد كه شريان اولنار به تنهایی قادر به تأمین خون تمام مي باشد. در صورتيكه در مدت 15 ثانيه قرمزي پديد نيايد، آزمون آلن منفي است و نبايد از شريان راديال استفاده نمود. خون شریانی را


مقادیر مرجع

PH بزرگسالان / کودکان: 7.45- 7.35 نوزادان: 7.49-7.32 2 ماهگی تا 2 سالگی: 7.46- 7.34 PH وریدی: 7.41- 7.31 PCO2 بزرگسالان / کودکان: mmHg 45- 35 کودکان کمتر از 2 سال: mmHg 41- 26 PCO2 وریدی: mmHg 50- 40 HCO3- بزرگسالان / کودکان: 21-28mEq/L نوزادان / اطفال: 16-24mEq/L PO2 بزرگسالان / کودکان80 -100 mmHg : نوزادان60 -70 mmHg : PO2 وریدی 40-50 mmHg : اشباع O2 بزرگسالان / کودکان: 100%- 95% کهنسالان: 95% نوزادان: 90%- 40% محتوی O2 شریانی vol% 22- %15 وریدی 22 vol%-% 11


تفسیر

محدوده بحرانی PH: <7.25,/ >7.55 ↑: آلکالوز متابولیک: هیپوکالمی، هیپوکلرمی، کشیدن مداوم مقدار زیادی شیره معدی، استفراغ مزمن، آلدوسترونیسم، استفاده از دیورتیکهای مرکوریال. آلکالوز تنفسی: حالات هیپوکسی مانند نارسایی مزمن قلبی، فیبروزکیستیک، مسمومیت با منوکسید کربن، آمبولی ریوی، شوک، بیماری های حاد و شدید ریوی، اضطراب، درد، بارداری؛ این حالات غالباً با افزایش تهویه همراه است و به دنبال آن CO2 دفع می گردد. ↓ : اسیدوز متابولیک: کتواسیدوز، اسیدوز لاکتیک، اسهال شدید، نارسایی کلیوی؛ در این حالات یون های بازی اصلی دفع می شوند و یونهای اسیدی به طور نسبی افزایش می یابد و اسیدوز بوجود می آید. اسیدوز تنفسی: نارسایی تنفسی. افزایش PCO2 موجب اسیدوز می شود. PCO2: <20, >60 ↑ : COPD(برونشیت، آمفیزم) یا سندرم پیک ویکی، زیاده روی در مصرف داروهای خواب آور، ضربه به سر، کاهش تهویه موجب افزایش سطح PCO2 می شود. ↓ : هیپوکسی، آمبولی ریوی، اضطراب، درد، بارداری؛ در اثر این محرک ها سرعت تهویه بیشتر می شود و سطح PCO2 کاهش می یابد. HCO3-: <15, >40 ↑: استفراغ مزمن یا کشیدن مداوم مقدار زیادی شیره معدی، آلدوسترونی


احتیاط ها

1. استنشاق منوکسید کربن موجب افزایش سطح کربوکسی هموگلوبین می شود و اشباع اکسیژن به طور کاذب افزایش می یابد. 2. استفاده از داروهای مخدر یا آرامبخش و خواب آور، تنفس را مهار می کند. دوز بیش از حد این دارو ها موجب کاهش تهویه ریوی در افراد طبیعی می شود.