02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

HBcIgm


کد آزمایش

386


مورد استفاده

1. تشخیص عفونت حاد و ابتلا اخیر به ویروس هپاتیت B . 2. تأیید مثبت بودن تست total Anti- HBc 3. تشخیص عفونت حاد بیماری در فاز پنجره (Window Period) که HBs Ag و HBs Ab هردو در این فاز منفی است.


نام روش اندازه گیری

روش مرجع: RIA روش ارجح: - سایر روشها: EIA، کمی لومینوسانس


نام های مشابه

: Anti-HBc (IgM)، IgM Hepatitis B Core Ab ، Hepatitis Bc Antibody (IgM)


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

• نمونه خون را در ظرف 24 ساعت سانتریفیوژ کرده و سرم را از لخته جدا نمایید. نمونه به مدت 24 ساعت در دمای اتاق و 7 روز در ◦c 4 پایدار است. • برای نگهداری طولانی تر نمونه را در ◦c 20- قرار دهید.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.


راهنمای جمع آوری نمونه

1. محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید. 2. به بیمار مشکوک به هپاتیت گوشزد نمایید که از تماس نزدیک با سایر افراد پرهیز کند. 3. تا زمانی که نتایج سرمی خلاف آن را ثابت ننموده، بیمار را باید آلوده در نظر گرفت. 4. پس از نمونه گیری سوزن سرنگ را بلافاصله در ظرف مخصوص (Safety box) بدور اندازید. 5. در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، نمونه را سریعاً به آزمایشگاه بفرستید. 6. برای بیماران مشکوک به هپاتیت فرمی از سابقه ابتلاء به بیماری را یادداشت کرده و آن را مستند کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

• ü نمونه همولیزه شدید. • ü نمونه لیپمیک شدید. • ü نمونه ایکتریک شدید. • ü فریز کردن و ذوب کردن مکرر • ü استفاده از نمونه های حاوی فیبرین، آلودگی میکروبی و غیر شفاف توصیه نمی شود.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.


اطلاعات بالینی

• آزمایشIgm HBc - Anti به همراه total Anti- HBcقابل اعتماد ترین روش برای وجود عفونت هپاتیت B در مواردیکه HBsAg منفی است می باشد. • نتایج مثبت قابل پیش بینی تست Anti- HBc IgM در نمونه های بیماران با شیوع پایین عفونت هپاتیت B پایین است. • این آزمایش برای افتراق بین عفونت هپاتیت B حاد یا عفونت اخیر ابتلا به این ویروس با عفونت مزمن یا بیمار هپاتیتی بهبود یافته بکار می رود .


تفسیر

مثبت شدن تست نشاندهنده عفونت اخیر و یا حاد می باشد. نتایج منفی حاکی از در معرض آلودگی قرار نگرفتن شخص به این ویروس در مدت 6 ماه گذشته دارد.


احتیاط ها

• معمولترین خطا در روشهای EIA، RIA شستشو ناکافی و یا آلودگی معرف با مواد آلوده می باشد. • نمونه های دارای فیبرین، آلودگی میکروبی، همولیزه ، لیپمیک و ایکتریک موجب تداخل در آزمایش می گردد. • خونی که حاوی مواد ضد انعقاد نامناسب باشد یا بیمارانی که اختلال در تولید لخته دارند ممکن است واکنش مثبت کاذب ضعیف بدهند. • در روش رادیوایمونواسی تزریق رادیونوکلوئید در هفته قبل از آزمایش ایجاد مثبت کاذب می کند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد