02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

TSH


کد آزمایش

294


مورد استفاده

تشخيص هيپوتيروئيدي اوليه و افتراق آن از نوع هيپوتيروئيدي ثانويه ( هيپوفيزي) و نوع سوم (هيپوتالاموسي)پایش بیماران درمان جایگزینی با تیروئید اگزوژن تأیید مهار هورمون محرک تیروئید (TSH) با تیروکسین درمانی در بیماران با سرطان تیروئید. تشخیص هیپر تیروئیدیسم اولیه


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

هورمون محركه تيروئيد، تيروتروپين


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

0.6


نگهداری نمونه

شرایط نگهداری: نمونه در C˚4 به مدت 7 روز و در C˚20- تا 1 ماه پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


راهنمای جمع آوری نمونه

پلاسماي EDTA مقادير پايين تري از TSH را نشان مي دهد. TSH داراي ريتم شبانه روزي مي باشد، به صورتيكه بالاترين حد ، 2 تا 4 صبح و كمترين مقدار، 4 تا 8 عصر مي باشد.


معیار رد نمونه

همولیز شدید نمونه مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نيازي به محدوديت غذايي يا مايعات نمي باشد. در نوزادان با سوراخ کردن پاشنه پا خونگیری نمایید.


اطلاعات بالینی

بیماران بستری در بیمارستان ممکن است سطح TSH ها بطور کاذب افزایش یا کاهش یابد. در هیپو تیروئیدی اولیه سطح TSH بالا و در هیپر تیروئیدی، هیپو تیروئیدی ثانویه و نوع سوم سطح TSH کاهش می یابد. در درمان جایگزینی با تیروئید اگزوژن یا سرکوب غده تیروئید سطح TSH افت می کند.


تفسیر

تفسیر: در هیپو تیروییدی اولیه (اختلال در عملکرد تیروئید) سطح پایین تری یدو تیرونین (T3) و تیروکسین (T4) محرک اصلی ترشح TRH و TSH می باشد. در این وضعیت سطح TSH بالا می باشد (3 تا 100 برابر مقادیر نرمال). در هیپوتیروئیدی ثانویه و نوع سوم به ترتیب عملکرد غده هیپوفیز و هیپوتالاموس به علت تومور، تروما یا انفراکتوس مختل می گردد. بنابراین TRH و TSH ترشح نمی شوند و سطح پلاسمایی این هورمونها با وجود تحریک ناشی از سطح پایین T3 و T4 نزدیک به صفر می رسد. این آزمایش برای کنترل درمان جایگزینی با تیروئید اگزوژن یا سرکوب آن نیز استفاده می شود. از این روش درمانی برای کاهش اندازه گواتر تیروئید استفاده می شود. در درمان جایگزینی و یا سرکوب تیروئید دوز داروی تجویزی باید به قدری باشد که سطح TSH را به کمتر از 2 برساند. این آزمون همچنین برای تشخیص هیپوتیروئیدی اولیه در نوزادانی که سطح T4 آنان پایین است انجام می شود. غالباً سنجش سطح T4 و TSH جهت تشخیص افتراقی اختلال عملکرد هیپوفیز از غده تیروئید بکار می رود. T4 پایین و TSH طبیعی یا بالا نشانه اختلال تیروئید است. T4 پایین و TSH پایین نشانه اختلال هیپوفیز می با


احتیاط ها

تجويز اخير راديوايزوتوپها ممكن است بر نتايج آزمايش اثر بگذارد. بیماری شدید ممکن است سبب کاهش سطح TSH گردد. افراد در معرض تماس با حیوانات ممکن است دارای آنتی بادی ضد حیوانی (anti-animal antibodies) باشند. این آنتی بادیها ممکن است در روشهای ایمونو اسی تداخل کرده و نتایج نا معتبر حاصل شود. سطح TSH دستخوش تغییرات روزانه می گردد؛ بطوریکه بالاترين حد ، 2 تا 4 صبح و كمترين مقدار، 4 تا 8 عصر مي باشد.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد