02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

C3


کد آزمایش

235


مورد استفاده

اندازه گیری کمپلمان عمدتاً برای تشخیص ادم عروقی (آنژیوادم) و ارزیابی فعالیت بیماری در مبتلایان به لوپوس اریتروماتوز سیستمیک (SLE) ، نفریت پرولیفراتیو غشایی ، نفریت بعد از عفونت استرپتوکوکی به کار می رود.


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

کمپلمان C3 ،C3 functional complement, Functional C3


نوع نمونه

سرم یا پلاسمای هپارینه یا EDTA دار


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

• 1- بلافاصله بعد از نمونه گیری لوله حاوی نمونه بر روی یخ مرطوب نگهداری شود. • 2- سانترفیوژ و جداسازی سرم در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد. • 3- بلافاصله نمونه فریز گردد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

1. نمونه شدیداً لیپمیک مورد قبول نمی باشد. 2. نمونه هایی که بیش 2- 1 ساعت در دمای اتاق بماند، قابل استفاده نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

بیمار ترجیحاً ناشتا باشد.


اطلاعات بالینی

اندازه گیری کمپلمان عمدتاً برای تشخیص ادم عروقی (آنژیوادم) و ارزیابی فعالیت بیماری در مبتلایان به لوپوس اریتروماتوز سیستمیک (SLE) ، نفریت پرولیفراتیو غشایی ، نفریت بعد از عفونت استرپتوکوکی به کار می رود.


تفسیر

در موارد اکتسابی نظیر واکنش فاز حاد، هپاتیت ویروسی، سرطان ها، دیابت، حاملگی، سارکوئیدوز، آمیلوئیدوز، تیروئیدیت، بیماریهای التهابی شکم، حصبه، پنومونی استرپتوکوکی افزایش و در مواردی نظیر تغییرات النهابی، بیماری عفونی، مراحل اولیه تولید کمپلکس ایمنی مثل SLE ،آرتریت روماتوئید، اندوکاردیت باکتریال تحت حاد، ویرمی و پارازیتمی کاهش می یابد. بیشترین کاهش در میزان C3 در بیماران مبتلا به گلومرولونفریت پرولیفرایتو غشایی و لیپودیس تروفیک مشاهده می شود. C3 به طور مادرزادی در کمبود مادرزادی C3 و نقص های مادرزادی سیستم کنترل پروتئین (فاکتور H,I) کاهش می یابد.


احتیاط ها

C3 در دمای اتاق بسیار ناپایدار است. چنانچه نمونه بیش از 1 ساعت بماند سطح کمپلمان به طور کاذب کاهش می یابد. بنابراین سرم را باید به محض رسیدن به آزمایشگاه جدا نمود و منجمد کرد. مصرف سیکلوفسفامید در بیماران لوپوس و مصرف دانازول سبب کاهش C3 در شرایط داخل بدن (invivo) می شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد