02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Carbamazepine


کد آزمایش

853


مورد استفاده

1- پایش درمان در بیماران ضد صرع و تشنج 2- ازریابی سمیت دارو


نام روش اندازه گیری

روش ارجح : MS- GC


نام های مشابه

كاربامازپين و داروهاي ضد صرع


نوع نمونه

سرم، پلاسما (EDTA یا هپارینه)


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

در دمای اتاق چند ساعت و در ◦c 4 و ◦c20- تا 14 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1- حداکثر 2 ساعت پس از نمونه گیری نمونه خون را سانتریفیوژ کرده و سرم را جدا کنید. 2- به بیمار تذکر دهید 12- 8 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف دارو اجتناب کند.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه های شدیداً لیپمیک و همولیزه مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

اطلاعات پایه هماتولوژیک بایستی از قبل از شروع درمان مستند شود. از عوارض جانبی درمان با کاربامازپین آگرانولوسیتوز و آنمی آپلاستیک می باشد.


تفسیر

معمولا دوز مصرف را با پایش سطوح خونی دارو تنظیم می کنند. بیشتر بیماران هنگامی که غلظت سرمی دارو در محدوده µg/ml 12– 4 باشد. پاسخ مناسب به درمان می دهند. مسمومیت اغلب زمانی رخ می دهد که غلظت دارو مساوی و بیشتر از µg/ml 15باشد.


احتیاط ها

فنوباربیتال، پیریمیدون و فنی توئین متابولیسم کاربامازپین را افزایش می دهند. والپوریک اسید نیمه عمر را افزایش و اتصال پروتئینی کاربامازپین را کاهش می دهد.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد