02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Antimullerian Hormone


کد آزمایش

529


مورد استفاده

1. بررسی وضعیت یائسگی، از جمله نارسایی زودرس تخمدان، 2. بررسی وضعیت تخمدان، از جمله رشد فولیکول، ذخیره تخمدان و واکنش پذیری تخمدان به عنوان بخشی از ارزیابی ناباروری و پروتکل های درمان نازایی مانند لقاح آزمایشگاهی (IVF)، 3. ارزیابی عملکرد تخمدان در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، 4. بررسی نوزادان با ابهام تناسلی و دیگر شرایط دو جنسی، 5. ارزیابی عملکرد بیضه در اطفال و کودکان، 6. تشخیص و نظارت بر بیماران مبتلا به تومورهای سلول گرانولوزا تخمدان ترشح کننده ضد هورمون مولرین.


نام روش اندازه گیری

روش ارجح: ELISA


نام های مشابه

Mullerian-inhibiting substance, Mullerian inhibiting factor, Mullerian-inhibiting hormone, Anti .mul


نوع نمونه

سرم یا پلاسمای هپارینه یا EDTA دار


حجم نمونه

0.5 میلی لیتر


نگهداری نمونه

1. نمونه خون باید در عرض یک ساعت سانتریفیوژ گشته و سرم از سلول جدا گردد. 2. پس از جداسازی سرم، آن را در ویال های مخصوص درب دار آلیکوت نموده و تا زمان آزمایش در یخچال یا فریزر نگه می داریم. 3. پایداری نمونه در دمای 2-8oC یک هفته و در دمای -20oC سه ماه می باشد.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1. با رعایت اصول نمونه گیری از بیمار، نمونه خون وریدی گرفته و آن را در لوله یا ویالهای های با درپوش قرمز یا سبز جمع آوری کنید. 2. پس از نمونه گیری، محل خونگیری را از لحاظ خونریزی یا هماتوم بررسی نمایید. 3. دانستن سن و جنس بیمار حائز اهمیت است. آن را در برگه آزمایش یادداشت نمایید. 4. از جمع آوری نمونه سرم لیز، ایکتریک و یا لیپمیک اجتناب نمایید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

• ü نمونه های با همولیز، لیپمیک و ایکتریک شدید • ü نمونه ای غیر از سرم (یا پلاسما هپارینه) • ü نمونه های حرارت دیده (warm samples) و ذوب و فریز مکرر نمونه • ü نمونه بدون برچسب یا با برچسب اشتباه


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

نتایج آزمایش باید منطبق با علائم بالینی و آزمایشهای تشخیصی تکمیلی تفسیر گردد. • AMH هورمونی است که توسط فولیکول های در حال رشد (حاوی تخمک) تولید می شود، از این رو شاخصی از تعداد و کیفیت تخمک های در حال تولید در چرخه قاعدگی محسوب می شود. • AMH بر خلاف FSH، Inhibin B و استرادیول در تمام طول سیکل قاعدگی ثابت است ، از این رو ، انجام این تست در هر زمان از چرخه قاعدگی امکان پذیر است. • AMH تحت تأثیر گونادوتروپین ها قرار نمی گیرد و صرفأ بازتابی از جمعیت فولیکولها (رزرو تخمدانی) می باشد. • AMHدر ارزیابی زنانی که با خطر کاهش رزرو تخمدانی روبرو هستند کمک کننده است، از جمله زنان دارای سابقه خانوادگی یائسگی زودرس (نارسایی تخمدان)، زنان مبتلا به یائسگی زودرس (نارسایی تخمدان)، زنان دارای سابقه آندومتریوز شدید، شیمی درمانی یا جراحی قبلی بر روی تخمدان، زنان مبتلا به بیماریهای اتوایمیون، عفونت لگن، و زنانی که از رژیم های گیاهخواری استفاده می کنند (شایان ذکر است در اکثر زنان مبتلا به کاهش رزرو تخمدانی، ریسک فاکتورهای فوق وجود ندارد و یکی از راههای شناسایی آنها استفاده از تست AMH می باشد). • AMHیکی از تس


تفسیر

زنان یائسه یا زنان با نارسایی زودرس تخمدان یا پس از شیمی درمانی سرطان، سطوح AMH بسیار پایین است. اغلب زیر حد تشخیص 0.25 ng/ml. در حالی که غلظت AMH بهینه برای پیش بینی واکنش به لقاح آزمایشگاهی هنوز تعیین نشده است، با این حال پذیرفته شده که محدوده غلظت AMH پیش از یائسگی تا یائسگی (0.0 – 0.6 ng/ml) حاکی از ذخیره مقادیر کم یا عدم وجود این هورمون در تخمدان است. بسته به سن بیمار تحریک تخمدان احتمالاً منجر به نقص در این بیماران می گردد و بیشتر متخصصین ناباروری اهدائ تخمک از دهنده را برای لقاح توصیه می کنند. در مقابل اگر غلظت AMH بیش از 3ng/ml برسد، حاکی از تحریک بیش از حد تخمدان می باشد. برای این بیماران کمترین حد تحریک توصیه می شود. در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، غلظت AMH ممکن است 2 تا 5 برابر بالاتر از دامنه مرجع می باشد(متناسب با سن). چنین سطح بالایی پیش بینی کننده عدم تخمک گذاری و سیکل های نامنظم می باشد. در کودکان با شرایط ابهام دو جنسی، نتیجه AMH بالاتر از محدوده طبیعی زنان، پیش بینی کننده وجود بافت بیضه است، در حالی که یک مقدار غیر قابل شناسایی حاکی از عدم وجود آن است.


احتیاط ها

افزایش AMH اختصاصی برای سرطان نیست، و روش نباید منحصراً برای تشخیص و یا رد تومور تخمدان ترشح کننده AMH مورد استفاده قرار گیرد. روش انجام آزمایش هیچ واکنش متقاطعی با با فاکتور رشد بتا 1 انتقالی، Activin A ، Inhibin Aیا B، LH، FSH، هورمون تحریک کننده تیروئید، و یا فاکتور رشد شبه انسولین1 ندارد. اگر چه به احتمال پایینی ممکن است سایتوکاین ها موجود در سرم واکنش متقاطع داشته و منجر به نتایج مثبت کاذب گردد. • حضور اتوآنتی بادی های ضد AMH در نمونه سرم بیمار ممکن است منجر به نتایج منفی کاذب گردد. • غلظت بسیار بالای AMH در سرم ممکن است منجر به پدیده هوک گشته و نتایج منفی کاذب مشاهده شود. • در موارد نادری وجود انتی بادیهای هتروفیل در نمونه سرم ممکن است در نتایج آزمون تداخل داشته منجر به افزایش کاذب آزمون گردد. • نمونه با همولیز یا لیپمیک و یا ایکتریک شدید در نتایج آزمون اختلال ایجاد می کند


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد