02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

IgE - Total


کد آزمایش

33


مورد استفاده

غربالگری اولیه در بیماریهای الرژیک و موارد خاصی از نقص سیستم ایمنی


نام روش اندازه گیری

الکتروکمی لومینوسانس ایمونو اسی (ECLIA)


نام های مشابه

Total IgE، Immune Competence


نوع نمونه

سرم، مایع نخاع


حجم نمونه

0.5 ml


نگهداری نمونه

شرایط نگهداری: نمونه در 4oC تا 72 ساعت و در-20oC تا 14 روز پایدار است. برای مدت طولانی تر در 70- فریز گردد.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


اطلاعات لازم از بیمار

1-در صورت استعمال داروی مؤثر بر نتایج آزمایش همچون کورتیکواستروئیدها توسط مراجعه کننده آن را در برگه آزمایش یادداشت نمایید.2-محل نمونه گیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید. در صورت ایجاد واکنش آلرژیک در محل نمونه گیری به پزشک مراجعه نمایید.3-ترجیحاً از نمونه های حاوی همولیز یا لیپیمیک اجتناب نمایید.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.


اطلاعات بالینی

1-سطوح پایین IgE توتال همیشه باعث رد آلرژی بعنوان اتیولوژی (علت شناسی) نمی شود. در این موارد تشخیص فقط به وسیله آزمایشات بسیار حساس برای IgE اختصاصی (پلی کلونال و منوکلونال) امکان پذیر است.2-ساخت IgE در جنین در حدود هفته یازدهم بارداری شروع می شود (بویژه در ریه و کبد)3-IgE اغلب در بیماران با کمبود IgA افزایش می یابد. 4-محدوده مقادیر IgE بدلیل عوامل ژنتیکی و تحریکات محیطی، خیلی وسیع است5-IgE در شوک آنافیلاکتیک، حساسیت پوستی، بیماریهای آتوپیک و آلرژیک یافت می شود.6-IgE در بافت موکوسی مجاری تنفسی و گوارشی نیز یافت می شود.


مقادیر مرجع

up to3 years : Up to 46 3-16 Years : Up to 280 Adult : Up to 200


تفسیر

تفسیر: افزایش سطح IgE در سرم غالباً به واسطه پاسخهای آلرژیک بوده و به منظور تشخیص بیماریهای آلرژیک اندازه گیری می شود. برای شناسایی نوع آلرژن که شخص به آن حساسیت دارد از آنتی بادیهای اختصاصی پلی کلونال و منوکلونال استفاده می شود.افزایش آنتی بادیهای پلی کلونال IgE: آسپرژیلوزیس آلرژیک برونکو پولموناری، مصرف بعضی داروها نظیر ترکیبات طلا، بیماریهای آتوپیک، عفونتهای انگلی، اگزما، آسم (60%)، تب یونجه (30%)سندرم ویسکوت آلدریچ و سندرم هیپر ایمونوگلوبولین E.افزایش آنتی بادیهای منو کلونال IgE: میلوما IgE.کاهش IgEسرم در بعضی نئوپلاسم های پیشرفته، آتاکسی تلانژکتازی، بعضی موارد آگاماگلوبینمی (فقدان گاماگلوبین در خون)، رادیوتراپی و حاملگی مشاهده می شود.


احتیاط ها

1-د ر صورت انجام آزمایش به روش RIA نتایج کاذب در بیمارانی که یک هفته قبل از انجام آزمایش اسکن رادیوایزوتوپ انجام داده اند مشاهده می شود.2-مصرف کورتیکواستروئیدها و فنی توئین سبب کاهش IgE سرم در شرایط داخل بدن (Invivo) می شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد