02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

HDL.C


کد آزمایش

12


مورد استفاده

پيگيري كلسترول بالا احتمال بيماري هاي قلبي


نام روش اندازه گیری

روش آنزیماتیک


نام های مشابه

كلسترول خوب


نوع نمونه

سرم، پلاسما


حجم نمونه

ml 1


کمترین حجم نمونه


نگهداری نمونه

نمونه در C◦ 4 به مدت 72 ساعت و در C◦ 20- به مدت 28 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

بیمار ناشتا باشد.


اطلاعات بالینی

ليپوپروتئين HDL وظيفه دارد ملكول هاي كلسترول را كه در اثر از بين رفتن سلول ها و يا در اثر تغييرات و نوسازي غشا سلولي آزاد و وارد پلاسما شده اند جمع آوري كند. ليپوپروتئين با چگالي بالا (HDL)توسط سلول هاي كبدي و سلول هاي روده سنتز شده و ترشح مي گردد اماHDL نو ساخته شده توسط روده هنگامي كه وارد جريان خون مي گردد تنها حاوي آپوپروتئين A بوده و فاقد آپوپروتئين هاي E و C است. آپوپروتئين هاي E و C در كبد ساخته مي شود و زماني كه HDL روده اي وارد جريان خون ميگردد بر روي آن انتقال مي يابند. اين چربي اصطلاحا به چربي خوب معروف است زيرا چربي هاي خون را براي مصرف به كبد مي برد.


تفسیر

HDL عمل برداشت كلسترول از نسوج را برعهده دارد.HDL بالا بر خلافLDL عمل حفاظت وپيشگيري را از طريق برداشت كلسترول از نسوخ به عهده داشته و بالا بودن HDL باعث كاهش خطر ابتلا به بيماري هاي كرونر قلبي و عروقي مي شود، در حاليكه پايين بودن سطح HDL حتي درصورت نرمال بودن كلسترول باعث افزايش خطر ابتلا به بيماري هاي فوق مي باشد.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد