02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

CA - 125


کد آزمایش

349


مورد استفاده

براي تشخيص سرطان تخمدان به كار مي رود.همچنين به منظور تعيين وسعت بيماري و ارزيابي پاسخ به درمان نيز استفاده مي شود. به منظور تعیین نیاز به انجام دومین لاپاراتومی تشخیصی (تکرار لاپاراتومی) در زنانی که تحت مراقبت و پیگیری پس از درمان سرطان تخمدان می باشند، بکار می رود.


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

آنتي ژن سرطاني 125، Carbohydrate Antigen 125


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

در دمای C˚4 و C˚20- تا 14 روز پایدار است.از آب كردن و فريز مجدد خودداري شود.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


راهنمای جمع آوری نمونه

ملاحظات نمونه گیری: بيمار را از لحاظ عاطفي تقويت كنيد، زيرا آزمايش سرطان بسيار تنش زا مي باشد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

همولیز شدید نمونه موجب رد آن می شود.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نياز به ناشتايي یا هیچگونه مسکنی نمي باشد.


اطلاعات بالینی

افزایش مقادیر مداوم CA 125 نشاندهنده بیماری پیشرونده بدخیم و پاسخ ضعیف به درمان می باشد.نیمه عمر فیزیولوژیک CA 125 تقریباً 5 روز است. CA 125، آزمون غربالگری مناسبی برای زنان فاقد نشانه بالینی نمی باشد. زیرا فاقد اختصاصیت (ویژگی) بالا می باشد. این آزمایش در زنان " در معرض خطر بالا" که سابقه قوی خانوادگی سرطان تخمدان دارند استفاده می شود.


تفسیر

تفسیر: تومور مارکر CA 125 شاخص توموری بسیار دقیق برای تومور های اپیتلیال غیر موسینی تخمدان است و در بیش از 80% درصد زنان مبتلا به سرطان تخمدان افزایش می یابد. از این تومور مارکر به تنهایی نمی توان برای تشخیص سرطان تخمدان استفاده کرد، اما به تأیید تشخیص سرطان تخمدان کمک می نماید. همچنین شاخص سرمی CA 125 برای تعیین پاسخ بیمار به درمان نیز استفاده می شود. قابل ذکر است سطح CA 125 به منظور تعیین نیاز به انجام دومین لاپاراتومی تشخیصی (تکرار لاپاراتومی) در زنانی که تحت مراقبت و پیگیری پس از درمان سرطان تخمدان می باشند، بکار می رود.


احتیاط ها

سرم همولیز و لیپمیک در نتایج آزمون تداخل ایجاد می کند.سه ماهه اول بارداري و خونريزي طبيعي ماهيانه نيز ممكن است باعث افزايش اندك سطح ‍CA 125 گردد. برخی افراد دارای آنتی بادی بر علیه پروتئین موش (HAMA) می باشند که می تواند منجر به تداخل (مثبت کاذب) در روشهای ایمونو اسی گردد. مبتلایان به بیماری صفاقی خوش خیم ( مانند سیروز، آندومتریوز) نیز دارای افزایش سطح اندکی از CA 125 می باشند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد