02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Blood - C & S.


کد آزمایش

605


مورد استفاده

1. تشخیص علت عفونت باکتریایی یا قارچی در خون. 2. تشخیص و افتراق باکتریمی موقت از دائم؛ مهمترین عامل باکتریمی موقت دستکاری بافت های عفونی مانند برداشتن لوزه ها، عمل جراحی در نواحی غیر استریل بدن، جراحی دندان، سوند گذاری در مجاری ادراری تناسلی و آبسه ها می باشد. باکتریمی دائمی یا مستمر در موارد تب تیفوئید، تب مالت، لپتوسپیروزیس، عفونتهای درون عروقی و اندوکاردیت دیده می شود.


نام روش اندازه گیری

کشت خون


نام های مشابه

کشت خون، کشت خون از لحاظ باکتری و قارچ، کشت خون و حساسیت آنتی بیوتیکی، کشت خون و رنگ آمیزی اسمیر Ba


نوع نمونه

خون کامل


حجم نمونه

حجم خون دریافتی جهت کشت بر حسب سن متفاوت می باشد. بزرگسالان: 10-20 ml کودکان:


نگهداری نمونه

غلب باکتریها برای رشد در آزمایشگاه نیاز به حدود 24 ساعت وقت دارند و گزارش مقدماتی نیز همین زمان آماده خواهد شد. معمولا 48 تا 72 ساعت زمان برای رشد و شناسایی ارگانیسم لازم است. رشد ارگانیسم های هوازی ممکن است بیشتر به طول انجامد. احتمال دارد پس از درمان آنتی بیوتیکی نیز جهت اطمینان از برطرف شدن عفونت، کشت تکرار گردد. نمونه کشت را در یخچال یا فریزر نگهداری ننمایید. نمونه کشت را در انکوباتور 37 درجه نگهداری نمایید. بسته به نوع باکتری مدت زمان انکوباسیون متفاوت است. برای مثال باکتریهای بی هوازی را تا دوهفته و باکتری بروسلا را تا 3 هفته نگهداری می کنند.


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1. نمونه گیر جهت خون گیری ملزم به پوشیدن دستکش می باشد. از آنجا که نمونه خون برای کشت می بایست در شرایط استریل گرفته شود، رعایت این نکته حائز اهمیت است که هر سطح آلوده ای که با مکان ضدعفونی شده خون گیری در تماس است نیز ضدعفونی گردد. 2. برای ضد عفونی کردن پوست جهت خونگیری ابتدا از الکل (اتانول) 70 درصد و سپس از بتادین (پویدون آیوداین) با غلظت 2% می توان استفاده کرد. یا اینکه می توان محلول ایزوپروپیل الکل 70% در یدور 1% بکار برد. 3. محل خونگیری وریدی را با بتادین بدقت تمییز نمایید و بگذارید تا پوست خشک شود. 4. محیط کشت با سرلوله های حاوی خلأ (وکیوتینر) یا بطری های کشت را با محلول بتادین تمیز کنید و بگذارید تا خشک شوند. بعضی از آزمایشگاه ها پیشنهاد می کنند پس از تمیز کردن با بتادین و خشک شدن در هوا، با الکل 70% نیز تمییز گردد. 5. با یک سوزن 20 میلی لیتری، در حدود 10-20 ml خون وریدی از محل نمونه گیری بگیرید. 6. پس از نمونه گیری سر سوزن سرنگ را دور بیاندازید و پیش از تزریق نمونه خون به درون بطری کشت، سرسوزن استریل دوم را جایگزین نمایید. 7. چنانچه کشت هوازی و بی هوازی مورد نیاز ب


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

• ü نمونه ای که بیش از 48 ساعت از زمان جمع آوری آن گذشته باشد و کشت داده نشود • ü نمونه خونی که در محیط انتقالی مناسبی قرار نگرفته باشد • ü نمونه با برچسب (مشخصات) نادرست • ü حجم ناکافی نمونه • ü آلودگی های محیطی • ü نمونه ای که پس از نمونه گیری در یخچال یا فریزر نگاهداری شود. اگر نمونه ای غیرقابل قبول رسیده باشد، قبل از اینکه نمونه دور ریخته شود به پزشک یا ایستگاه پرستاری اطلاع داده می شود و نمونه ی دیگری درخواست می گردد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 2. عمل خونگیری بایستی قبل از تجویز آنتی بیوتیک انجام شود و بهترین زمان خونگیری نیز هنگام شروع افزایش تب می باشد.


اطلاعات بالینی

• جداسازی میکروارگانیسم ها از خون توسط آزمایشگاه به عوامل متعدد و اغلب پیچیده ای از قبیل نوع باکتریمی، روش های جمع آوری نمونه، حجم خون مورد آزمایش، زمان و دفعات کشت خون، تفسیر نتایج و بیمار مورد پذیرش آزمایشگاه بستگی دارد. چنانچه هر یک از این موارد در تدوین دستورالعمل های کشت خون، مورد توجه آزمایشگاه قرار نگیرد، چه بسا جداسازی و تشخیص میکروارگانیسم ها با چالشی جدی مواجه گردد. • شایع تری ارگانیسم های جدا شده از خون، کوکسی های گرم مثبت شامل استافیلوکوک های کواگولاز منفی، استافیلوکوکوس ارئوس، گونه های انتروکوک و نیز سایرارگانیسم هایی هستند که احتمالاً ساکن محیط های بیمارستانی بوده و قادرند روی پوست یا ناحیه اروفارنکس و دستگاه گوارش بیماران استقرار یابند. • حضور قارچ ها در خون (فانگمی) حکایت از یک وضعیت بحرانی داشته که اساساً در بیمارانی که سیستم ایمنی آنها سرکوب شده و یا مبتلا به یک بیماری شدید هستند، اتفاق می افتد. ارگانیسمی که به مراتب بیشتر از سایر گونه ها جدا می شود کاندیدا آلبیکنس است؛ هر چند اغلب، مالاسزیا فورفور نیز به ویژه در نوزادانی که مکمل های لیپیدی را به طور تزریقی در رژیم غذ


تفسیر

: برای کشت های معمولی خون از محیط های منوفازیک و در مورد بروسلا از محیط های دی فازیک ( به منظور عدم ساب کالچر مکرر و کمک به جداسازی میکروارگانیسم) استفاده می شود. پس از عمل تلقیح بطریهای کشت خون به مدت 48 ساعت در 37 درجه سانتیگراد قرار داده می شود و از نظر کدورت بررسی و هر روز حداقل یکبار در محیط های روتین از جمله بلاد آگار، شکلات آگار، مک کانکی، ساب کالچر می کنیم. در صورت منفی بودن کشت بایستی تا یک هفته بطری کشت خون به همین طریق مورد بررسی قرار گیرند. اگر هدف از کشت خون بررسی باکتریهای بی هوازی باشد بایستی بطری کشت خون مدت 2 هفته نگهداری شود. و در مورد میکروب بروسلا زمان نگهداری 3 هفته می باشد. از آنجا که برخی از باکتریها مانند پنوموکوک و هموفیلوس علائم رشد را نشان نمی دهند بهتر است صرف نظر از بوجود آمدن علائم رشد 12-6 ساعت پس از تلقیح بر روی محیط شکلات آگار در حضور CO2 ساب کالچر انجام شود. در مواردی که هدف از کشت خون بررسی پسودوموناس یا وجود قارچها باشد بهتر است جهت کمک به جداسازی عوامل فوق توسط سوزن های فیلتردار به محیط کشت خون هوا رسانده شود. در صورت مشاهده علائمی چون کدورت محیط ک


احتیاط ها

• مهم ترین عامل در ایجاد آلودگی در کشت خون ضد عفونی کردن نادرست پوست می باشد. حتی در شرایطی که ضد عفونی کردن محل خونگیری به خوبی انجام شده باشد در 5 – 3 درصد موارد آلودگی مشاهده می شود. آلودگی ممکن است توسط آلوده کننده های پوستی مثل استافیلوکوک اپیدرمیدیس، دیفتروئید، گونه های کلستریدیوم و باسیلوس (به استثناء باسیلوس آنتراسیس) و آسینتوباکتر باشد. این باکتری ها به ندرت می توانند پاتوژن تلقی شوند. • در صورت عدم استفاده از ماده ضد انعقاد، باکتریها در لخته به دام می افتند و از آنجایی که در لخته فعالیت فاگوسیتوز زیاد است کشت خون منفی می شود. • استفاده از مواد ضد انعقاد نامناسب مانند سیترات سدیم یا EDTA از رشد باکتری ها از جمله کوکسی های گرم مثبت جلوگیری می کند. • مصرف آنتی بیوتیکها پیش از انجام آزمایش ممکن است سبب تغییر نتایج آزمایش گردد. • هرگونه نتیجه مثبت را به پزشک اطلاع دهید تا درمان آنتی بیوتیکی یا ضد قارچی مقتضی آغاز گردد. • تمام نتایج کشت اعم از پاتوژن یا آلودگی باید به پزشک گزارش شود.