02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

FBS


کد آزمایش

1


مورد استفاده

تشخیص و مدیریت دیابت شیرین و دیگر اختلالات متابولیسم کربوهیدرات از جمله دیابت بارداری، هیپوگلیسمی نوزادان ، هیپوگلیسمی ایدیوپاتیک، و کارسینوم سلولهای بتای پانکراس


نام روش اندازه گیری

روش آنزیماتیک هگزوکیناز ( در سرم و پلاسما).


نام های مشابه

قند خون ناشتا،Fasting Plasma glucose , Fasting blood glucose


نوع نمونه

سرم یا پلاسمای هپارینه یا EDTA دار


حجم نمونه

3 میلی لیتر خون.


کمترین حجم نمونه

2 ملی لیتر


نگهداری نمونه

در C◦ 4 به مدت 7 روز و در C◦20- به مدت 30 روز پایدار است. بعد از نمونه گیری طی یک ساعت سرم یا پلاسما جدا گردد زیرا گلوکز خون در دمای اتاق هر ساعت به دلیل متابولیزه شدن 10% کاهش می یابد.


حمل و نقل نمونه

سرم را جدا و فریز و یا در دمای سرد سریعا منتقل شود.


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

8 تا 16 ساعت ناشتایی نیاز است. بیمار نباید بیش از 16 ساعت ناشتا باشد زیرا گرسنکی شدید بیمار باعث افزایش کاذب گلوکز می شود.استعمال دارو توسط بیمار را در برگه جواب آزمایش ثبت کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی ،سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

1-نمونه هایی که خون بیش از نیم ساعت قبل از سانتریفیوژ مانده باشند. 2-موارد عدم پذیرش نمونه: همولیز شدید نمونه در نتایج تداخل ایجاد می کند.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1- حداقل 8 و حداکثر 16 ساعت ناشتا ضروری است. نوشیدن آب مجاز است. 2- از مصرف انسولین یا داروهای هیپوگلیسمیک تا پس از خونگیری خودداری شود.


اطلاعات بالینی

1-استعمال سیگار در طی انجام آزمایش موجب افزایش سطح گلوکز خون می گردد. 2-استرس: به علت اثر کاتکول آمین ها بر افزایش سرم، موجب بالا رفتن آن می شود.3-استعمال یکسری از داروها قبل از انجام آزمایش که بر سطح گلوکز خون تأثیر گذارند.


مقادیر مرجع

بند ناف: 45 - 96 mg/dl نوزاد نارس: 20 - 60 mg/dl نوزاد: 30 - 60 mg/dl اطفال زیر دوسال : 60 - 100 mg/dl کودکان بالا دو سال الی بزرگسالان: 70 - 110 mg/dl مقادیر دامنه طبیعی پس از 50 سالگی افزایش می یابد.


تفسیر

FBS بالاتر یا مساوی mg/dl 126 پس از ناشتایی 8 ساعته نشان دهنده دیابت است. FBS بین mg/dl 126- 110 نشان دهنده ریسک بالای ابتلای به دیابت نوع 2 است. این بیماران باید برای تغییر شیوه زندگی مشاوره کرده و جهت پیگیری تستهای تکمیلی بیشتری ( از قبیل GGT,2hpp) انجام دهند.


احتیاط ها

1-استعمال سیگار در طی انجام آزمایش موجب افزایش سطح گلوکز خون می گردد. 2-استرس: به علت اثر کاتکول آمین ها بر افزایش سرم، موجب بالا رفتن آن می شود.3-استعمال یکسری از داروها قبل از انجام آزمایش که بر سطح گلوکز خون تأثیر گذارند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد