02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Cyclosporine . Blood (CSA)


کد آزمایش

859


مورد استفاده

1- بررسی سطح خونی دارو جهت سرکوب سیستم ایمنی در افراد گیرنده پیوند 2- تنظیم دوز دارو برای بهینه سازی سرکوب سیستم ایمنی و به حداقل رساندن سمّیت دارو 3- ارزیابی انطباق دوز دارو با شرایط بیمار


نام روش اندازه گیری

روش مرجع: HPLC روش ارجح: HPLC روشهای متداول: HPLC, RIA, EIA ,FPIA


نام های مشابه

سیکلوسپورین، Gengrafe, Neoral, Sandinmune


نوع نمونه

خون کامل (EDTA)


حجم نمونه

ml 3


نگهداری نمونه

در دمای ◦c4 و ◦c20- به مدت 2 هفته پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.


راهنمای جمع آوری نمونه

1. در صورت مصرف دارو قبل از انجام آزمایش تاریخ و زمان مصرف آن را یادداشت نمایید. 2. نمونه باید در ویال های مخصوص ETDA دار ریخته شود. 3. از سانتریفیوز نمونه خون پرهیز گردد. 4. در صورت عدم انجام فوری آزمایش آن را در یخچال یا فریزر نگهداری کنید


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه لخته شده مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد، 2. به دلیل اینکه این دارو در درون گلبول های قرمز (RBC) متمرکز می باشد و RBC به تغییر درجه حرارت در شرایط آزمایشگاهی (invitro) حساس است، اندازه گیری غلظت پلاسمای دارو بستگی به درجه حرارت محیط آزمایشگاه دارد.


اطلاعات بالینی

• توصیه می شود محدوده درمانی به کار برده شده، مقدار دارویی است که قبل از تجویز دوز بعدی آنالیز شده باشد. • آزمایش سیکلوسپورین جهت پایش دوز درمانی دارو (TDM) توصیه می شود. میزان دوز هدف با توجه به پروتکل بالینی، نوع پیوند (آلوگرافت)، خطر رد پیوند، همزمانی داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و سمّیت دارو بسیار متفاوت است. • دو ماه پس از پیوند عموماً دوز هدف بین ng/ml 75- 30 کاهش می یابد.


تفسیر

مقایر حاصل از نمونه ای که بلافاصله قبل از تجویز دوز صبحگاهی (AM) گرفته شود، به عنوان محدوده درمانی مورد قبول است. اکثر افراد جامعه پاسخ مطلوبی به دوز سیکلوسپورین در محدوده ng/ml 400- 100 می دهند. این آزمون ممکن است همچنین در آنالیز سطح سیکلوسپورین 2 ساعت بعد از تجویز دوز مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه محدوده درمانی شامل حال نمونه دو ساعته نمی گردد.


احتیاط ها

اندازه گیری خون گرفته شده در زمان های دیگر منجر به بالا رفتن نتایج می گردد. تداخل دارویی با آندروژنها، سایمتیدین، دانازول، دیلتیازم، اریترومایسین، استروژن، کتوکونازول گزارش شده است.