02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

ANA Profile


کد آزمایش

651


مورد استفاده

تشخیص لوپوس اریتماتوز سیستمیک و سایر بیماریهای خود ایمن از قبیل آرتریت روماتوئید، سندرم شوگرن، بیماری مخلوط بافت همبند (MCTD) یا سندرم شارپ، اسکلروز سیستمیک پیشرونده یا اسکلرودرما (PSS)، پلی میوزیت، درماتومیوزیت ، سندرم CREST ( کلسینوز، پدیده رینود، اختلال عملکرد مری، اسکلروداکتیلی، تلانژکتازی)، سیروز و هپاتیت مزمن. نتایج مثبت تست ANA (تیتر 1/160) باید توسط تست ANA Profile پیگیری (Followed up) گردد تا نوع آنتی بادی آن مشخص گردد.


نام روش اندازه گیری

ELISA


نام های مشابه

سایر نام ها: DNA Topoisomerase 1 Antibodies، DNA Double-Stranded (ds-DNA) Antibody، Anti-Ribonuclear


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

شرایط نگهداری: نمونه به مدت 72 ساعت در 4 درجه و 2 هفته در 20- درجه سانتیگراد پایدار است. برای نگهداری طولانی مدت آن را در فریزر 70- درجه سانتیگراد قرار دهید.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

نمونه باید بالافاصله بعد از جداسازی در یخچال قرار گیرد. مصرف هر گونه داروی مؤثر برنتایج آزمون را در برگه آزمایشگاه گزارش کنید. این بیماران غالباً دچار ضعف سیستم ایمنی می باشند، از این رو بیمار مبتلا به بیماری خود ایمن را باید راهنمایی نمود تا محل خونگیری را از نظر بروز علائم عفونت کنترل نماید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

همولیز تا غلظت هموگلوبین 5 mg/ml، تری گلیسرید تا غلظت 20 mg/ml و بیلی روبین تا غلظت 0.4 mg/ml در نتایج تأثیری ندارد. اما بیشتر از این مقادیر، مورد قبول نمی باشد. نمونه سرم که به مدت طولانی در دمای اتاق مانده باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

این آزمایش به عنوان تست کمک تشخیصی می باشد و خود به تنهایی تست تشخیصی نمی باشد. نتایج مثبت این آزمایش ممکن است در افراد به ظاهر سالم رخ می دهد. بنابراین، نتایج این آزمون باید توسط یک مرجع پزشکی و با زمینه وضعیت بالینی کلی بیمار تفسیر شود. تکرار تست ANA برای پیشگویی از شدت بیماری، کاربرد ندارد.


تفسیر

اُتوآنتی بادیهای nRNP در بیماریهای سندرم شارپ (MCTD)، اسکلروز سیستمیک پیشرونده (PSS)، پلی میوزیت و درماتومیوزیت وجود دارد. اما شیوع آن در سندرم شارپ 100- 95 درصد است. آنتی اسمیت (sm) در 40- 5 درصد بیماران لوپوسی شایع است. SS-A(RO) در بیماریهای سندرم شوگرن، لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) و لوپوس نوزادان (Neonatal Lupus Erythematosus) شایع است اما شیوع آن در لوپوس نوزادان، 100- 95 درصد است. SS-B(LA) در بیماریهای سندرم شوگرن، SLE و لوپوس نوزادان (NLE) شایع است اما شیوع آن در لوپوس نوزادان، 75 درصد است. اُتوآنتی بادیهای Scl 70 (DNA توپوایزومراز یک) در اسکلروز سیستمیک ( فرم محدود و فرم منتشر ) شیوع دارد. اُتوآنتی بادیهای Jo 1 (Cytoplasmic histidyl tRNA synthetase ) در پلی میوزیت و درماتومیوزیت شایع است. (35%- 25%) CENPB (Centromere protein B) در اسکلروز سیستمیک ( محدود و منتشر)، سیروز مجاری صفراوی و سندرم CREST شایع است، اما شیوع 95%- 80% در اسکلروز سیستمیک منتشر (PSS) دارد. اُتوآنتی بادیهای dsDNA (double- stranded DNA) در 90- 40 درصد افراد دارای لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) دیده می شود. N


احتیاط ها

همولیز شدید در نتیجه آزمایش ایجاد تداخل می کند. در درمان با کورتیکواستروئید ها منفی کاذب مشاهده می شود. در اثر مصرف Amiodarone ، Ethosuximide، Hydralazine و Procainamide، مثبت کاذب مشاهده می شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد