02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Indirect Antiglobulin Test


کد آزمایش

220


مورد استفاده

1. تست آنتی‏گلوبولین غیرمستقیم (IAT) یک تست غربالگری قابل اعتماد برای آنتی‏بادی¬های دارای اهمیت بالینی در سرم بیماران است. به علت ردیابی مؤثر آلوآنتی‏بادی¬ها (6/99%)، از IAT به عنوان تست غربالگری و تعیین هویت آنتی‏بادی در ارزیابی‏های پره‏ناتال (پیش از تولد) استفاده می‏شود. 2. از این تست در بررسی آنمی همولیتیک و آزمایش روتین سازگاری (compatibility) قبل از تزریق خون استفاده می‏شود.


نام روش اندازه گیری

آگلوتیناسیون


نام های مشابه

آزمایش آنتی گلبولین غیر مستقیم، غربالگری آنتی بادی های خون، کومبس غیر مستقیم، تست آنتی گلوبولین، گلب


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

پس از جداسازی سرم از سلول، نمونه در دمای اتاق و یخچال تا 4 روز پایدار است. نگهداری نمونه در فریزر مناسب نیست.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.


راهنمای جمع آوری نمونه

1. از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و آن را در ویال با درب قرمز یا ویال با درب بنفش رنگ جمع آوری نمایید. 2. محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نماییدو در صورت لزوم با باند فشاری بانداژ نمایید. 3. نمونه را در دور 3000 به مدت 5 دقیقه سانتریفیوژ نموده تا سرم از سلول جدا شود. 4. از تهیه سرم حاوی همولیز شدید اجتناب نمایید. 5. در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه نمونه می بایست در کمتر از 48 ساعت به آزمایشگاه ارسال گردد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

• ü همولیز شدید نمونه • ü برچسب زدن اشتباه ویال نمونه • ü نمونه‏گیری در لوله جداکنندة سرم


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

این آزمایش به تجسس آنتی بادیهای غیر طبیعی و حائز اهمیت بالینی در سرم بیمار می پردازد. در این حالت چنانچه سرم حاوی آنتی بادی علیه یک یا چند آنتی ژن باشد، گلبول های قرمز در محیط آزمایشگاه حساس شده و از طریق آزمایش کومبس پی به وجود آنتی بادی می برند.• فرق بین تست آنتی‏گلوبولین مستقیم و غیرمستقیم در این است که در آزمایش مستقیم، حساس شدن گلبول قرمز در داخل بدن (in vivo) توسط آنتی‏بادی اثبات می‏گردد در حالی که از آزمایش غیرمستقیم برای اثبات وجود آنتی‏بادی در سرم یا پلاسمای بیمار از طریق حساس کردن در محیط خارج بدن (in vitro) استفاده می‏شود. • از زمان ایجاد این آزمایش که در سال 1945 بوده، IAT شایع¬ترین تست مورد استفاده برای ردیابی و شناسایی آنتی‏بادی¬های IgG غیرمعمول (irregular) شده است IAT . آزمایشی ساده با حساسیت بالاست که قادر به ردیابی حتی 200-100 مولکول IgG بر روی هر سلول است. • برای بررسی آگلوتیناسیون بهتر است از میکروسکوپ استفاده کنیم . • در موارد مثبت بایستی سرم بیمار رقیق شده و آزمایش مجدداً انجام گردد. این عمل را تیتر کردن گویند، که بالا رفتن یا پایین آمدن تیتر ارزش تشخیصی دارد.


تفسیر

تست آنتی‏گلوبولین (کومبس) غیرمستقیم (IAT) برای اثبات وجود آلوآنتی‏بادی¬های غیرآگلوتینه کنندة IgG در سرم یا پلاسما به کارمی رود. اگر آگلوتیناسیون مشاهده شود تست کومبس غیر مستقیم بیمار را مثبت گزارش می کنیم .به خاطر داشته باشید اگر آزمون غربالگری آنتی بادی مثبت گردد، لازم است پس از آن آنتی بادی اختصاصی را شناسایی نماییم. موارد مثبت: خون کراس مچ شده ناسازگار، آنتی بادیهای مادری ضد Rh، بیماری همولیتیک نوزادان، آنمی همولیتیک با منشاء ایمنی اکتسابی، وجود آنتی بادیهای سرد القاء شده با برخی داروها و بیماریها.


احتیاط ها

• داروهایی که موجب نتایج مثبت کاذب می شوند عبارتند از: داروهای ضد آریتمی، آنتی توبرکولین ها، سفالوسپورین ها، کلرپرومازین (تورازین)، انسولین، لوودوپا، متیل دوپا (آلدومت)، پنی سیلین ها، فنی تویین (دیلانتین)، کینیدین، سولفونامیدها و تتراسیکلین ها. • تجمع ذرات سیلیس (رها شده از ظروف شیشه ای)، پروتئین های غیر طبیعی، اتو آنتی بادیها به ویژه آنتی بادیهای با آگلوتیناسیون سرد، دیس پروتئینمی، ... از جمله عوامل تداخلی به حساب می آیند. • رعایت دقیق مراحل شستشو قبل از اضافه کردن آنتی گلوبولین انسانی همانند تست کومبس مستقیم دارای اهمیت است. • دور تند و خارج از استاندارد سانتریفیوژ باعث بروز نتیجه کاذب می شود. معمولاً دور 1000 به مدت 5 دقیقه توصیه می شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7 روز در دمای یخچال