02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Glocuse, 2 hour Post Prandial (2hpp)


کد آزمایش

4


مورد استفاده

کاربردهای بالینی: تشخیص و پایش بیماران دیابت ملیتوس و سایر اختلالات کربوهیدراتی نظیر دیابت حاملگی، هیپوگلیسمی نوزادان، هیپوگلیسمی با منشأ ناشناخته (ایدیوپاتیک) و کارسینوم سلول های جزایر پانکراس.


نام روش اندازه گیری

روش مرجع: : روش آنزیماتیک هگزوکیناز ( در سرم و پلاسما)


نام های مشابه

گلوکز 2 ساعت پس از صرف صبحانه یا بعد از تجویز گلوکز، 2PPG


نوع نمونه

سرم یا پلاسما، 2 ساعت پس از صرف غذا یا تجویز گلوکز


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

شرایط نگهداری: نمونه در C˚4 به مدت 7 روز و در C˚20- به مدت 30 روز پایدارمی باشد.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

بیمار باید8 تا 12 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. به بیمار تذکر دهید در فاصله غذا و نمونه گیری سیگار نکشد. بیمار در فاصله صرف غذا تا نمونه گیری باید در حالت استراحت باشد و از فعالیت شدید بپرهیزد. در صورت استعمال داروهایی که بر نتیجه آزمایش تأثیر می گذارد.از مصرف آن اجتناب گردد. سن بیمار حائز اهمیت بوده و در برگه آزمایش یادداشت گردد..


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

همو لیز شدید نمونه موجب رد آن می گردد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

شرایط نمونه گیری: بیمار باید8 تا 12 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. در شرایط ناشتا از بیمار نمونه گیری کرده، سپس بیمار یک صبحانه سبک حاوی کربوهیدرات و یا محلول حاوی 75 gr کربوهیدرات میل نماید و تا دو ساعت بعد دیگر چیزی نخورد. و در نهایت نمونه گیری 2 ساعت بعد انجام شود.


اطلاعات بالینی

1- قبل از 2hpp باید قند خون ناشتا به عنوان قند خون پایه اندازه گیری شود. 2- غذای مورد استفاده در آزمایش باید حداقل حاوی gr 75 کربوهیدرات باشد. 3- به منظور انجام آزمون غربالگری گلوکز 1 ساعته دیابت حاملگی به بیمار ناشتا یا غیر ناشتا ، gr 50 گلوکز خوراکی بدهید. 4- برای افراد بستری نباید درخواست شود. 5- همراهی این آزمایش با تست HbA1C ارزش تشخیصی آزمایش را بالا خواهد برد.


تفسیر

تفسیر: آزمایش گلوکز دو ساعت بعد از صرف غذا، نشان دهنده توانایی فرد در حذف گلوکز اضافی از جریان خون است. این آزمایش در افرادی که عوارض نفروپاتی، نوروپاتی و رتینوپاتی دیابت را علارغم قند خون عادی نشان می دهند، بررسی گلیکوزوری در غیاب گلیکوزمی، بیماران با سندرم متابولیک و افرادی که سابقه خانوادگی عدم تحمل به کربوهیدرات، تصلب شرایین یا تولد نوزاد بزرگتر از حد نرمال مورد ارزیابی قرار می گردد. افزایش سطح: دیابت قندی، دیابت قندی حاملگی، سوء تغذیه، پاسخ استرسی حاد به شرایطی نظیر عفونت، سوختگی ها و جراحی، سندرم کوشینگ، فئوکروموسیتوم، گلوکاگونوما، آکرومگالی و درمان با دیورتیک ها و کورتیکواستروئیدها. کاهش سطح: انسولینوما، هیپوتیروئیدی، کاهش فعالیت هیپوفیز، بیماری آدیسون، بیماری وسیع کبدی، روماتوئیدی و قلبی، زیاده روی در مصرف انسولین، روزه داری و گرسنگی طولانی مدت.


احتیاط ها

استعمال سیگار، ورزش شدید، چاقی، استرس، مصرف غذا طی 2 ساعت آزمایش و مصرف دیورتیک های تیازیدی و ضد بارداری خوراکی سطح گلوکز خون را افزایش می دهد. ناتوانی در خوردن غذا (gr75 کربوهیدرات)، استفراغ همه یا بخشی از غذا طی 2 ساعت آزمایش سطح گلوکز خون را کاهش می دهد.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد