02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

RPR=VDRL


کد آزمایش

215


مورد استفاده

1- RPR متداول ترین و بهترین آزمایش برای تشخیص سیفلیس ثانویه می باشد و یک آزمایش غربالی برای تشخیص آنتی بادی رآژین است.2- ارزیابی پاسخ به درمان بیماران مبتلا به سیفلیس.


نام روش اندازه گیری

روش ارجح: FTA-ABS، MHA-TP سایر روشها: VDRL، بررسی میکروسکوپی توسط میکروسکوپ زمینه سیاه،Treponema p


نام های مشابه

Syphilis Serology , Treponema Pallidum


نوع نمونه

سرم تازه


حجم نمونه

0.5 ml


نگهداری نمونه

1- ترجیحاً در یخچال (◦c4) نگهداری شود. 2- نمونه در ◦c 4 و ◦c20- تا 14 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1- در این روش نیاز به دکمپلمانه کردن سرم نمی باشد. 2- از همولیزه نمونه اجتناب گردد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه همولیزه و لیپمیک مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.


اطلاعات بالینی

RPR روش سریع برای تشخیص سیفلیس در مراحل اولیه و ثانویه می باشد. در سیفلیس اولیه امکان دارد این آزمایش منفی باشد. حساسیت روش FTA-ABS در مرحله سیفلیس ثانویه 84 درصد می باشد. MHA-TP اختصاصی تر از FTA-ABS است.


مقادیر مرجع

در حالت طبیعی (نرمال) این آزمایش منفی است.


تفسیر

RPR علاوه بر اینکه یک آزمایش کیفی می باشد همانند یک آزمایش کمی برای مانیتورینگ (پایش) اثر دارو در بیماران استفاده می شود. RPR یک آزمایش غربالی برای تشخیص آنتی بادی رآژین است. آنتی رآژین اتوآنتی بادی غیر ترپونمایی است که با آنتی ژن کاردیولیپین (فسفولیپید قلب گاو) واکنش می دهد. در صورت درمان در مراحل اولیه سیفلیس تیتر آن 2 برابر کاهش می آبد. افزایش 4 برابر تیتر دلیل بر عفونت می باشد. نتایج مثبت در آزمایش RPR باید توسط آزمایشات اختصاصی MHA-TP , FTA-ABS تأیید شوند. در نتایج مثبت کاذب معمولا تیتر کمتر از 8/1 می باشد.


احتیاط ها

همولیز در نتایج آزمایش تداخل ایجاد می کند. پدیده منطقه ای در 2 – 1 درصد از بیماران با سیفلیس ثانویه مشاهده می شود. در الکلیسم منفی کاذب و در حاملگی، لوپوس اریتروماتوز، بیماری های کلاژن، آرتریت روماتوئید، بیماری های عفونی مثبت کاذب مشاهده می شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد