02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

(LDH)


کد آزمایش

41


مورد استفاده

كمك به تشخيص افتراقي انفراکتوس میوکارد ((MI، انفاركتوس ريوي، كم خوني ها و بيماري هاي كبدي، پي گيري پاسخ بيمار به بعضي از انواع شيمي درماني ها كمك به تشخيص بيماري هاي كليوي، عضلاني- اسكلتي و مغزي.


نام روش اندازه گیری

فتومتریک


نام های مشابه

لاکتات دهیدروژناز، Lactate Dehydrogenase (LD)


نوع نمونه

سرم، مايعات بدن، CSF


حجم نمونه

سرم:١ ميلي ليتر/ساير:٢ ميلي ليتر


کمترین حجم نمونه

سرم:٠/٥ ميلي ليتر/ساير:١ ميلي ليتر


نگهداری نمونه

به علت ناپایداری آنزیم LDH نمونه هرچه سريعتر مورد آزمايش قرار گيرد. سرم در دماي C◦ 4 به مدت 48 ساعت و در دمای C◦20- به مدت 30 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

انتقال در ٨-٢ درجه، فريز دفريز نشود - در لوله تاريک باشد


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

هموليز، ايکتريک، ليپميک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نياز به ناشتايي دارد، چند از روز قبل از آزمايش از CODEINE ، CLOFIBRATE استفاده نشود


اطلاعات بالینی

حاملگي مي تواند موجب افزايش سطح LDH گردد.


تفسیر

افزايش LDH در خون بيمار در شرايط هيپوکسي، بيماري قلبي ريوي، کم خوني هموليتيک، منونوکلئوز و بيماري کبدي ديده مي شود. بازه سنی : از 1 روز تا 5 روز 1 - 1732 بازه سنی : از 6 روز تا 12 ماه 1 - 975 بازه سنی : از 13 ماه تا 6 سال 1 - 615 بازه سنی : از 7 سال تا 12 سال 1 - 580 بازه سنی : از 13 سال تا 17 سال 1 - 559 بازه سنی : از 18 سال تا 150 سال 1 - 480


احتیاط ها

اگزالات LD را مهار مي کند.


مدت زمان انجام آزمایش

١ روز


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

١٠ تا ١٤ روز