02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Widal


کد آزمایش

208


مورد استفاده

آزمایش ویدال برای تشخیص آنتی بادی های موجود در سرم بیماران مبتلا به تیفوئید (حصبه) به کار می رود.


نام روش اندازه گیری

روش متداول : آلگوتیناسیون اسلایدی و لوله ای


نام های مشابه

تست سالمونلا، ویدال


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

1 ml


نگهداری نمونه

نمونه حداکثر تا 24 ساعت در یخچال نگهداری شود و برای مدت طولانی تر باید در ◦c 20- فریز شود. نمونه تا 30 روز در ◦c20- پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

از همولیز نمونه اجتناب گردد زیرا همولیز در نتایج آزمایش ایجاد تداخل می کند.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

همولیز شدید نمونه موجب رد آن می شود.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

بهتر است ناشتا باشد.


اطلاعات بالینی

یکی از عمده ترین اشکالات روش آگلوتیناسیون (کمپلکس ایمنی) پدیده منطقه ای (prezone,postzone) می باشد. به این معنی که در نتیجه بالا بودن بیش از حد غلظت آنتی بادی، عمل تشکیل کمپلکس آنتی ژن – آنتی بادی مختل شده و به صورت منفی کاذب خود را نشان می دهد که در چنین حالتی با پیش بینی پاسخ مثبت (که البته حتمی نیست) باید سرم رقیق شده و آزمایش تکرار گردد. بنابراین همواره تطبیق نتایج به دست آمده با حالات بالینی و شواهد کلینیکی الزامی است.


تفسیر

آزمایشات سرولوژیکی از هفته دوم به بعد مثبت می شوند. معمولاً در اواخر هفته اول در 50% موارد آنتی بادی علیه آنتی ژن O در سرم بیماران مشاهده می شود و پس از 4 هفته در حدود 95- 90% موارد تیتر Ab در سرم افراد علیه آنتی ژنO مثبت می شود. حداکثر تیتر علیه آنتی ژنO در هفته ششم ظاهر می شود که پس از 6 ماه تا یک سال تیتر پایین می آید و از بین می رود. افزایش تیتر علیه AgO بهترین نشانه آلودگی اخیر می باشد. در صورتی که آنتی بادی علیه H آهسته تر بالا می رود و ممکن است سال ها همچنان بالا باقی بماند. آنتی بادی علیه آنتی ژن Vi در ناقلین سالم یا بیمار و یا بیمارانی که بهبود یافته اند مشاهده می شود.


احتیاط ها

همولیز در نتایج آزمایش ایجاد تداخل می کند.مثبت های کاذب در روش اسلاید وجود دارد.در درمان با کلرامفنیکل و آمپی سیلین تیتر ویدال کاهش می یابد.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد