02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

IgM


مورد استفاده

1- تشخیص و پایش منوکلونال گاماپاتی و نقص های سیستم ایمنی هومورال 2-2- افزایش IgM نشان دهنده عفونت یا التهاب در بدن می باشد.


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

ایمنوگلبولین M، آنتی بادی M، Gamma- Globulin M


نوع نمونه

: سرم تازه


حجم نمونه

1 ml


نگهداری نمونه

نمونه در C◦ 4 به مدت 72 ساعت و در C◦ 20- به مدت 28 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


راهنمای جمع آوری نمونه

ترجیحاً پس از نمونه گیری وریدی بلافاصله سرم را جدا کرده و آن را تا زمان آزمایش در C◦ 4 نگهداری کنید.


معیار رد نمونه

نمونه شدیداً لیپمیک مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد.


اطلاعات بالینی

اين آزمايش غربالي براي نمونه هاي نوزادان و تشخيص عفونت ها و پايش درمان آن ها كمك مي كند.2-در برخي موارد لوپوس اریتروماتوز، آرتريت روماتوئيد، آتاكسي- تلانژيكتازيا ممكن است.3-مقدار IgM به طور كاذب بيشتر از مقدار واقعي به دست آيد ( به علت سنتز IgM مونومر در اين موارد و سرعت انتشار زيادتر آن نسبت به IgM پنتامر طبيعي).4-الكتروفورز ايمنوگلوبولين با تيتر بالا براي افتراق كلاس آنتی بادی پلي كلونال از منوكلونال به كار مي رود. همچنين ايمنوفيكساسيون براي توصيف كلاس آنتی بادی منوكلونال به كار مي رود.


مقادیر مرجع

کمتر از 5 ماهگی 26-122 mg/dL : 5 تا 9 ماهگی: 32-132 mg/dL 9 تا 15 ماهگی: 40-143 mg/dL 15 تا 24 ماهگی: 46-152 mg/dL 2 تا 4 سالگی: 37-184 mg/dL 4 تا 7 سالگی: 37-224 mg/dL 7 تا 10 سالگی: 38-251 mg/dL 10 تا 13 سالگی: 41-255 mg/dL 13 تا 16 سالگی: 45-244 mg/dL 16 تا 18 سالگی: 49-201 mg/dL 18 سال و بالاتر 37-286 mg/dL :


تفسیر

افزايش IgM در سرم دلالت بر يك بيماري تازه مي كند. افزايش IgM پلي كلونال دلالت بر عفونت هاي ويروسي نظير هپاتيت ويروسي يا مونونوكلئوز يا پاسخ اوليه به عفونت هاي باكتريايي و انگلي است.IgM اليگوكلونال در ديس گاماگلوبينمي، ساركوئيدوز مزمن، بيماري واسكولار كلاژن، سندرم نفروتيك افزايش دارد.IgM منوكلونال در ماكروكلوبينمي والدنشتروم، لنفوم بدخيم، رتيكولوزيس، بيماري هموليز آلگوتيناسيون سرد مشاهده مي شود. كاهش IgM در نقص ايمني هومورال، هيپوگاماگلوبينمي، مولتيپل مايلوماIgG و IgA ، انتروپاتي همراه با از دست دادن پروتئين مشاهده مي شود. افراد با IgM پايين بيشتر در معرض ابتلا به لنفوما مي باشند.


احتیاط ها

نمونه هايي كه در حرارت C◦ 37 يا بيشتر قرار گیرند منجر به كاهش كاذب در سطح Igm مي شود. مصرف داروهايي نظير كلروپرومازين در invivo سبب افزايش IgM در سرم و مصرف دكستران املاح طلا و كاربامازپين سبب كاهش IgM در سرم مي شوند. سرم ليپميك سبب تداخل در نتايج آزمون مي گردد.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای یخجال