02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

LE - Cell


مورد استفاده

این پدیده در بیماریهایی نظیر لوپوس اریتماتوز سیستمیک(75- 50 درصد)، آرتریت روماتوئید ( 9- 3 درصد)، بیماریهای کلاژن نظیر اسکلرودرما، هپاتیت مزمن، بیماری سرم و حساسیت های دارویی مشاهده می گردد.


نام روش اندازه گیری

Staining+Microscopy


نام های مشابه

سلول ال ای، سلول لوپوس اریتروماتوز، تجسس سلول LE Systemic Lupus erythematosus cell, Lupus erythemato


نوع نمونه

از خون کامل لخته شده که به مدت 7 ساعت در 20 درجه قابل نگهداری است استفاده می شود.


حجم نمونه

10 میلی لیتر


نگهداری نمونه

7 ساعت در 20 درجه سانتیگراد


حمل و نقل نمونه

ارسال نمي شود


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1. از بیمار نمونه خون وریدی از داخل آرنج یا پشت دست گرفته می شود. قبل از نمونه گیری، محل نمونه گیری را با یک ماده آنتی سپتیک (ضد عفونی کننده) تمییز کنید. 2. به میزان 10 ml از خون بیمار را در لوله های شیشه ای بدون ماده ضد انعقاد جمع آوری می نماییم. 3. محل خون گیری را از لحاظ خونریزی بررسی نمایید و در صورت نیاز بانداژ نمایید. 4. در نوزادان یا کودکان خردسال، ممکن است از یک ابزار نوک تیز نظیر لانست، برای سوراخ کردن پوست و نمونه گیری استفاده گردد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

لوپوس اريتماتوس يك بيماري اتوايميون سيستماتيك مي باشد كه بر تست هاي مختلفي از بدن از جمله قلب، مفاصل، پوست، ريه، عروق خوني كبد، كليه و سيستم عصبي مي تواند تاَثير گذار باشد. نتيجه اين تاَثير التهاب و صدمه بافتي است. LE.Cell آزمايش غير اختصاصي تشخيص لوپوس محسوب مي گردد. اين تست در 50% تا 75% بيماران با لوپوس اريتماتوز، نتيجه مثبت دارد اما در بيماري هاي مختلف بافت همبند، آرتريت روماتوئيد، سندرم شوگرن، هپاتيت مزمن فعال، سيروز صفراوي اوليه و لوپوس ناشي از دارو يا داروهاي القاكننده ANA نيز سلول LE ديده مي شود. اين تست براي تشخيص لوپوس كافي نبوده و آزمايشاتي نظير ANA و Anti DNA جايگزين بهتري براي آن محسوب مي گردد. در اين تست به دنبال ايجاد پارگي در گلبول هاي سفيد و رهاشدن هسته، نوعي آنتي بادی آنتي نوكلئوپروتئينی (از جنس IgG) با هسته هاي سلول هاي پاره شده گلبول سفید وارد واكنش مي گردد و محصول آن شكل هموژنيزه شده اي از هسته رها شده مي باشد كه مي تواند توسط سلول هاي فاگوسيت كننده اي همچون نروتروفيل ها بلعيده شود. بدين ترتيب در داخل سلول LE توده اي بزرگ از هسته هموژنيزه شده وجود دارد كه هسته سلول


مقادیر مرجع

در شرایط طبیعی سلول LE وجود ندارد.


تفسیر

زمانی LE مثبت گزارش می شود که یک تا چهار سلول LE در مدت زمان 20 دقیقه در هر اسلاید مشاهده گردد. موارد مثبت در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) مشاهده می گردد.


احتیاط ها

• داروهای ایجاد کننده LE مثبت عبارتند از: کلرپرومازین، هیدرالازین، پنی سیلامین، فنی توئین، پریمیدون، تیویوراسیل ها .... • در افراد تحت درمان با کورتن تعداد سلول های LE کاهش یافته و بندرت یافت می شود. • سلول های "Tart" از سلول های LE براحتی قابل تشخیص هستند اما بندرت منبع خطا می شوند. • افزایش میزان هپارین در ایجاد این پدیده اثر مهاری دارد. ضد انعقاد EDTA هم ایجاد منفی کاذب می کند. • سطح پایین کمپلمان و شمارش لکوسیت باعث متوقف شدن ایجاد سلول LE می شود.