02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

R.F - Quantitative


کد آزمایش

204


مورد استفاده

آزمایش RF متدوال ترین و ساده ترین راه برای تشخیص احتمال آرتریت روماتوئید می باشد.


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

فاکتور روماتوئید، Rheumatoid Arthritis Factor (RA)


نوع نمونه

سرم تازه یا نگهداری شده در C◦ 4 به مدت 24 ساعت


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

نمونه در C◦ 4 و C◦ 20- به مدت 14 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

از ذوب کردن و منجمد کردن مجدد سرم باید خودداری گردد و از پلاسما نیز نمی توان استفاده کرد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه همولیز و لیپمیک شدید در نتایج تداخل ایجاد کرده و باعث مثبت کاذب آزمایش می شود.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.


اطلاعات بالینی

فقدان RF در سرم تشخیص وجود آرتریت روماتوئید را رد نمی کند ( موارد JRA).


مقادیر مرجع

مقادیر طبیعی: lu/ml 15 >


تفسیر

تفسیر: در 90- 80 درصد از بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید تیتر بالای RF از کلاس IgM مشاهده می شود. در 15 درصد موارد RF از کلاس IgG می باشد. غلظت سرمی RF بستگی به درجات التهاب و بیماری نوسان دارد و در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مزمن افزایش می یابد. این فاکتور در سایر بیماری ها نظیر لوپوس اریتروماتوز، عفونت های باکتریایی مزمن، سندرم شوگران و درماتومیوزیت، بیماری های عفونی (سل، جذام، آندوکاردیت تحت حاد باکتریایی، هپاتیت مزمن فعال، انفولانزا، مونوکلئوز عفونی، سیفلیس ، سارکوئیدوز، سیروز صفراوی، لوسمی و پیلونفریت مثبت می شود.


احتیاط ها

1- نمونه شدیداً لیپمیک و همولیز با عث مثبت کاذب می شود. 2- وجود کرایوگلوبولین و کمپلکس ایمنی در سرم باعث مثبت کاذب می شود. 3- نتایج در بیماران مسن اغلب مثبت کاذب می شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد