02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Urine Protien


کد آزمایش

167


مورد استفاده

بررسی بیماران کلیوی با دفع پروتئین (پروتئینوری) مانند نفریت، گلومرولونفریت، نفروز، ترومبوز ورید کلیه، فشار خون بدخیم، بیماری پلی کیستیک کلیه و انسداد مزمن مجاری ادراری. غربالگری بیماران با گاماپاتی مونوکلونال مانند مولتیپل مایلوما و ماکروگلبولینمی والدنشتروم. کمک به تشخیص امراض و بیماریهای غیر کلیوی نظیر تب، عفونت حاد، لوسمی ، توکسمی، دیابت شیرین، بیماریهای عروقی، لوپوس اریتروماتوز سیستمیک و ...


نام های مشابه

protein 24 hour ,Urine/ Protien Random, Urine/ Protein Total Random, Urine/ Protein Total 24 hour, U


نوع نمونه

ادرار 24 ساعته یا رندم (صبحگاهی)


حجم نمونه

5 ml


نگهداری نمونه

در صورت درخواست جمع آوری ادرار 24 ساعته، نمونه را باید در یخچال نگاه داشت و یا طی زمان جمع آوری با نگهدارنده نگهداری نمود. ظرف ادرار را در مدت جمع آوری نمونه ادرار 24 ساعته در جای خشک، تمیز و خنک نگهدارید. از مواد نگهدارنده مانند اسید کلریدریک 6 نرمال، اسید استیک 50%، کربنات سدیم، تولوئن، اسید نیتریک 6 نرمال، اسید بوریک و تیمول می توان جهت نگهداری ادرار 24 ساعته استفاده نمود. نمونه ادرار به مدت 72 ساعت در دمای اتاق و 14 روز در دمای یخچال (8 – 2 درجه سانتیگراد) قابل نگهداری است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

در طی جمع آوری نمونه ادرار 24 ساعته درب ظرف باید بسته باشد. نوع نمونه ادرار 24ساعته یا رندم را بر روی برچسب لوله نمونه یادداشت نمایید. در مورد ادرار 24 ساعته حجم ادرار را بر روی برچسب لوله یادداشت نمایید. جهت نمونه ادرار رندم از ادرار میان جریان استفاده گردد. جهت نمونه گیری ادرار میان جریان،یک نمونه وسط ادرارو تمیز گرفته شود. این کار مستلزم تمیز نمودن دقیق منفذ ادراری با یک محلول یددار جهت کاهش آلودگی نمونه با ارگانیزم های خارجی می باشد. سپس ماده تمیز کننده را باید کاملا زدود تا نمونه آلوده به آن نشود. در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، نمونه ادرار را بلافاصله به آزمایشگاه انتقال دهید. چنانچه نمونه فوراً تحت آزمایش قرار نمی گیرد، آن را در یخچال نگاه دارید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

1- آلودگی ادرار با مدفوع، ترشحات واژن یا مواد آلاینده دیگر. 2- ماندن ادرار در بیرون از یخچال به مدت طولانی (بیش از 72 ساعت).


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

در مورد ادرار 24 ساعته، نمونه ادرار را در ظروف پلاستیکی درب دار تمیز و استریل حاوی ماده نگهدارنده طی 24 ساعت جمع آوری گردد. برای مثال ادرار ساعت 8 صبح ( نوبت اول) را دور ریخته و پس از آن تا 8 صبح روز بعد را در داخل ظرف پلاستیکی جمع آوری گردد. در صورت نگهداری ظرف ادرار 24 ساعته در یخچال نیاز به ماده نگهدارنده نمی باشد. رژیم غذایی سبک را در طی جمع آوری ادرار 24 ساعته رعایت شود. در مورد ادرار رندم یا تصادفی بهترین زمان جهت جمع آوری ادرار، نمونه صبحگاهی میان جریان (وسط ادرار) می باشد.


اطلاعات بالینی

پروتئین در ادرار به طور معمول ترکیبی از پروتئین های مشتق از پلاسما ( هموگلوبین، میوگلوبین و ایمونوگلوبین) است که توسط گلومرول های کلیوی فیلتر شده است، اما توسط لوله پروگزیمال بازجذب نشده و توسط توبول های کلیوی ترشح شده و در نهایت توسط مجاری ادراری از بدن دفع می گردد.


تفسیر

- پروتئین500 mg/day < میبایست توسط روش ایمنوفیکساسیون مورد ارزیابی قرار گیرد تاحضور یا عدم حضور زنجیره سبک ایمونوگلوبولین مونوکلونال ( کاپا و لامبدا) تعیین گردد. - سطوح پروتئین ادراری ممکن است تا250 mg/day در افراد سالم پس از ورزش شدید افزایش یابد. - پروتئینوری خفیف ممکن است در فرآیندهای التهابی یا نئوپلاستیک مربوط به دستگاه ادراری دیده شود. - در یک نمونه تصادفی ادرار، نسبت پروتئین / کراتینین و یا پروتئین / اسمولالیته را می توان تقریباً برای تخمین میزان ترشح 24 ساعته پروتئین ادرار مورد استفاده قرار داد. - برای بزرگسالان 18 تا 65 سال نسبت طبیعی پروتئین به کراتینین 0.04 mg/mg Creatinin ≥ و نسبت طبیعی پروتئین / اسمولالیتهH2O/mosm/L <0.12 Kg می باشد. - برای کودکان 2 تا 17 سال نسبت طبیعی پروتئین به کراتینین 0.1 mg/mg Creatinin ≥ و نسبت طبیعی پروتئین / اسمولالیتهH2O/mosm/L <0.15 Kg می باشد.


احتیاط ها

ادرار قلیایی در اثر مصرف دارو یا آلودگی باکتریایی باعث کاهش پروتئین (In vitro) می گردد (منفی کاذب). مصرف آمینو سالسیلات ها، آسپرین، کلرپرومازین، جنتامایسین، نفی سیلین، پنی سیلین، سدیم بیکربنات باعث افزایش مقادیر پروتئین ادرار در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) می شود. مصرف استامینوفن، آمینوگلیکوزیدها، آمفوتریسینB، کاپتوپریل، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی بیکربنات باعث افزایش مقادیر پروتئین ادرار در داخل بدن (In vivo) می شود. مصرف ایندومتاسین باعث کاهش مقادیر پروتئین ادرار در In vivo می شود. در شستشو ظروف با ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیوم مانند آمیدوآمین ها و کلر هگزیدین، مثبت کاذب مشاهده شده است.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد