02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Troponin I, Ouantitative


کد آزمایش

34


مورد استفاده

این آزمون برای بیماران مبتلا به درد قفسه سینه به منظور تعیین ارتباط میان درد مزبور با ایسکمی قلبی انجام می شود و یک شاخص اختصاصی برای تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد و آسیب عضله قلبی به شمار می رود. به علاوه این آزمون برای پیش بینی احتمال وقوع حوادث قلبی در آینده نیز مفید می باشد.


نام های مشابه

: Troponin I, S ، تروپونین I قلبی


نوع نمونه

سرم یا پلاسما EDTA دار، خون کامل


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1. نمونه گیری در آغاز مراجعه و 12 ساعت پس از آن و نیز بطور روزانه به مدت 3 الی 5 روز و گاهی اوقات پس از آن نیز به صورت هفتگی به مدت 6-5 هفته انجام می شود. 2. از نقاط مختلف خون گیری نمایید. 3. زمان و تاریخ خونگیری را بر روی هر یک از برگه های آزمایشگاه ذکر کنید. این امر به تفسیر الگوی زمانی افزایش آنزیم ها کمک می نماید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

• همولیز شدید نمونه مورد قبول نمی باشد. • از خون هپارینه استفاده نشود.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

• نتیجه تروپونین مثبت همیشه نشان دهنده انفارکتوس میوکارد نیست. • سایر شرایط منتج به آسیب سلول های میوکارد منجر به افزایش تروپونین I می گردد. این شرایط عبارتند از؛ میوکاردیت، جراحی قلب، آنژین صدری، آنژین ناپایدار، نارسایی احتقانی قلب، و علل غیر قلبی، مانند، نارسایی کلیوی، بیماریهای مزمن عضلانی و آمبولی ریوی. • از جمله آزمایشات مرتبط با این آزمایش می توان به CPK-MB و میوگلوبین و الکتروکاردیوگرام (ECG) اشاره کرد.


تفسیر

این پروتئین درون سلولی عضله قلب پس از مرگ سلول میوکارد بر اثر ایسکمی وارد جریان خون می شود. در نتیجه سطح خونی آن افزایش می یابد. بطور طبیعی تروپونین در خون وجود ندارد. افزایش سطح: آسیب میوکارد، انفارکتوس میوکارد، ایسکمی مزمن قلبی


احتیاط ها

در روش RIA وجود غلظت های بالای تروپونین I عضلات اسکلتی (بیش از µg/L 750 ( باعث تداخل و افزایش مقدار در شرایط آزمایشگاهی (Invitro) می شود. پاسخ های مثبت کاذب در فاز حاد و مخصوصاً در نارسایی مزمن کلیه و بیماریهای مزمن عضلانی دیده می شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد