02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Uric Acid


کد آزمایش

9


مورد استفاده

اندازه گیری اسید اوریک در تشخیص و درمان نارسایی کلیوی در پایش بیمارانی که داروهای سایتوتوکسیک دریافت می دارند و انواع اختلالات دیگر از جمله نقرس، سرطان خون، پسوریازیس و گرسنگی شدید بکار می رود.


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

اسيد اوريك خون


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

0.5 میلی لیتر


نگهداری نمونه

72 ساعت در دمای اتاق، 7روز در دمای C◦ 4 و 6 ماه در C◦ 20- پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

EDTA یا فلوئورید موجب تداخل در روش اوریکاز می شود. اگزالات موجب تداخل در روش فسفوتنگستات می شود. سن و جنس بیمار را در برگه آزمایش یادداشت کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

همولیز شدید مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

برخی منابع توصیه می کنند بیمار بایست ناشتا باشد. مصرف هرگونه داروی مؤثر بر نتیجه آزمایش را روی برگه بیمار ثبت کنید.


اطلاعات بالینی

جهت بررسی مبتلایان به سنگ کلیه میزان اسید اوریک ادرار ارزیابی می شود


تفسیر

تفسیر: هایپراورسمی غالباً به غلظت اسید اوریک بالاتر از mg/dl 8 در مردان و بالاتر از mg/dl 7 در زنان اطلاق می شود. افزایش سطح: افزایش مصرف نوکلئوتید های پورینی، خطا های ژنتیکی در متابولیسم پورین ها، سرطان متاستاز داده، شیمی درمانی، مولتیپل مایلوما، همولیز، رابدومیولیز، ورزش سنگین، سوختگی ها، له شدگی ها، تشنج صرعی، انفراکتوس میوکارد، کاهش تصفیه کلیوی ایدیوپاتیک (↓GFR)، بیماری مزمن کلیوی، اسیدوز، هیپوتیروئیدی، توکسمی حاملگی، هیپر لیپوپروتئینمی، الکلیسم، شوک. کاهش سطح: بیماری ویلسون، سندرم فانکونی، مسمومیت با سرب، آتروفی زرد کبدی.


احتیاط ها

افزایش دهنده ها: استرس، داروهایی نظیر اسید آسکوربیک، آسپرین، کافئین، سیس پلاتین، دیازوکسید، اپی نفرین، اتامبوتول، لوودوپا، اسید نیکوتینیک، فنوتیازین ها، تئوفیلین. کاهش دهنده ها: داروهای حاجب اشعه X، داروهایی نظیر دسفرال، متیل دوپا، آلوپورینول، آسپرین (دوز بالا)، آزوتیوپرین، کلوفیبرات، دیورتیک ها، کورتیکواستروئیدها، استروژن ها، انفوزیون های گلوکز، گانفیزین، مانیتول، پروبنسید و وارفارین.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد