02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Transferrin


کد آزمایش

103


مورد استفاده

کاربردهای بالینی: آزمایش ترانسفرین همراه با آهن و TIBC برای تشخیص افتراقی آنمی بیماریهای مزمن، سیدروبلاستیک، فقر آهن ، ارزیابی تالاسمی و اضافه بار آهن به ویژه هموکروماتوز ارثی کاربرد دارد.


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

ترانسفرین، Iron binding protein، Siderophilin


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

1 ml


نگهداری نمونه

سرم تازه در C◦ 4 نگهداری می شود.در دمای C◦ 4 به مدت 7 روز و در دمای C◦ 20- به مدت 6 ماه پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


راهنمای جمع آوری نمونه

سرم باید بدون لیپمی یا همولیز باشد.نمونه در جای سرد (4 درجه سانتی گراد) قرار گیرد.


معیار رد نمونه

سرم ایکتریک، لیپمیک و همولیز شدید مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی نمی باشد.


اطلاعات بالینی

اندازه گیری آهن سرم، TIBC و درصد اشباع ترانسفرین باید به عنوان آزمون اولیه ارزیابی کمبود آهن به کار رود.اندازه گیری فریتین و رسپتور ترانسفرین محلول در تشخیص و پایش بیماران التهابی مؤثر است.


تفسیر

در هموکروماتوز ارثی آهن سرم معمولا mg/dl 150 < و درصد اشباع ترانسفرین بالای 60% می باشد. در وضعیت اضافه بار آهن پیشرفته درصد اشباع ترانسفرین اغلب بیش از 90% است. مقادیر افزایش اشباع ترانسفرین در هموکروماتوز، افزایش مصرف آهن ، کمبود ویتامین B6 ، آنمی آپلاستیک و کاهش اشباع ترانسفرین در بدخیمی ، آنمی فقر آهن، آنمی حاصل از بیماری های مزمن، عفونت و نئوپلاسم آهن دیده می شود.


احتیاط ها

مصرف استروژن ها، ضد بارداری های خوراکی باعث افزایش و مصرف آسپارژیناز، دکستران، کورتیکوتروپین، کورتیکواستروئید ها و تستوسترون باعث کاهش مقادیر سرمی می شود.