02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Eye & Conjunctival Smear and Culture


کد آزمایش

614


مورد استفاده

کمک به تشخیص عوامل باکتریایی، انگلی و ویروسی عفونتهای چشمی و ضمائم آن که شامل؛ التهاب حاشیه پلک ها (بلفاریت)، التهاب قرنیه( کراتیت)، عفونت توأم ملتحمه و قرنیه (کراتوکنژکتیویت)، التهاب ملتحمه(کنژکتیویت)، التهاب شبکیه و مشیمیه(کوریورتینیت)، التهاب کیسه اشکی(داکروسیستیت)، عفونت مایعات زلالیه و زجاجیه(اندوفتالمیت)، التهاب مزمن مجاری اشکی(کانالیکولیت) و عفونت حاد غده اشکی(داکریوآدنیت) می باشد.


نام روش اندازه گیری

روش مرجع: کشت و بررسی مستقیم سایر روشها: آزمایشات ثبوت مکمل، میکروایمنوفلورسنت، تست های الایزا و ر


نام های مشابه

چشم و ترشحات ملتحمه ای، کشت و رنگ آمیزی ترشحات چشم Eye Culture and Gram Stain, Eye Discharge, Tear D


نوع نمونه

ترشحات چشم، سواب یا تراشه ی قرنیه، ملتحمه


حجم نمونه

: 0.5 ml آسپیره یا یک سواب


حمل و نقل نمونه

1. برای کشت از ملتحمه، ترشحات چرکی حاصل از سطح ملتحمه تحتانی و گوشه داخلی چشم، به وسیله یک سواب استریل جمع آوری می گردد. جنس سواب اهمیت دارد زیرا سواب های پنبه ای به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب از رشد برخی باکتریها و همچنین HSV جلوگیری می کنند. سواب های داکرون یا کلسیم آلژینات پیشنهاد می گردند. 2. در موارد تشخیص عامل تراخم ملتحمه ابتدا با ماده بی حس کننده، بی حس می شود و قبل از نمونه برداری ترشحات اضافی با احتیاط از سطح پاک کرده می شود و سپس به وسیله یک اسپاچول که سر ظریف و کند دارد تمام ملتحمه تراش داده می شود. 3. در بیماران مبتلا به عفونت قرنیه (کراتیت)، نمونه برداری توسط چشم پزشک انجام می شود. برای این عمل با استفاده از قاشکی از جنس پلاتینیوم که با حرارت استریل شده است، قرنیه را خراشیده و نمونه را جمع آوری می نماید. 4. برای کشت HSV و آدنوویروس، تراشه های حاصل از قرنیه در محیط های انتقالی ویروس ها قرار می گیرند. 5. ترشحات عفونی پلک چشم، به وسیله سواب نمونه برداری می شوند. برای بررسی های میکروبیولوژیکی عفونت مجرای کوچک، مواد حاصل از مجرای اشکی می باید تحت شرایط بی هوازی انتقال یابند. 6


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

نمونه مایعات چشم ( زلالیه / زجاجیه) ظرف جمع آوری: لوله در پیچ دار استریل شرایط انتقال به آزمایشگاه: بالافاصله پس از نمونه گیری باید (در دمای اتاق) به آزمایشگاه انتقال یابد شرایط نگهداری پیش از انجام آزمایش: کشت سریع نمونه پس از پذیرش محیط های اصلی کشت: بلاد آگار، شکلات آگار، مک کانکی، سابورو، تایوگلیکولات، 7H10 آزمایش میکروسکوپی: رنگ آمیزی گرم، اکریدین نارنجی (اکریدین اُرنج) نمونه ملتحمه ظرف جمع آوری: محیط انتقالی Stuart's یا Amie's دستورالعمل های ویژه: از هر دو چشم نمونه گیری کنید؛ از سوابی که از قبل با سرم فیزیولوژی استریل مرطوب شده استفاده نمایید. شرایط انتقال به آزمایشگاه: ظرف 24 ساعت / دمای اتاق شرایط نگهداری پیش از انجام آزمایش: 24 ساعت / دمای اتاق محیط های اصلی کشت: بلاد آگار، شکلات آگار، مک کانکی آزمایش میکروسکوپی: رنگ آمیزی گرم، اکریدین نارنجی، رنگ های هیستولوژیک (مانند گیمسا) سایر ملاحظات: کلامیدیا تراکوماتیس، ویروس ها و قارچ ها نمونه تراشه قرنیه ظرف جمع آوری: کشت در محیط های بلاد آگار، شکلات آگار، سابورو، تایو، 7H10 در کنار بستر بیمار آماده سازی بیمار: پزشک باید پیش از نمونه


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

1. نمونه های با برچسب نادرست. 2. نمونه هایی که مدت زمان انتقال آن طولانی شده باشد. 3. نمونه هایی که در محیط انتقالی مناسبی قرار نگرفته باشند. اگر نمونه ای غیرقابل قبول رسیده باشد، قبل از اینکه نمونه دور ریخته شود به پزشک یا ایستگاه پرستاری اطلاع داده می شود و نمونه ی دیگری درخواست می گردد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

پزشک باید پیش از نمونه گیری بی حسی موضعی را به تدریج به انجام رساند.


اطلاعات بالینی

• در کشور های توسعه یافته استافیلوکوکوس ارئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس شایع ترین ارگانیسم های عامل ایجاد عفونت پلک چشم (بلفاریت) به شمار می روند. • عفونت باکتریایی ملتحمه چشم، شایع ترین نوع عفونت چشمی به شمار می رود. کلامیدیا تراکوماتیس مسؤول ایجاد یکی از مهمترین انواع عفونت های ملتحمه، یعنی تراخم می باشد که در سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از علل کوری محسوب می گردد. • در کودکان، شایع ترین عوامل باکتریایی عفونت های ملتحمه، هموفیلوس انفلوانزه، استرپتوکوکوس پنمونیه، و استافیلوکوکوس ارئوس می باشند. • در سراسر جهان، انتروویروس 70 و کوکساکی ویروس A24 مسؤول شیوع ناگهانی و همه گیری های عفونت حاد و خونریزی دهنده ملتحمه چشم می باشند. • عفونت قرنیه چشم (کراتیت) باید به عنوان یک وضعیت اورژانس در نظر گرفته شود زیرا چنانچه ارگانیسم هایی نظیر سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس ارئوس یا HSV دخالت داشته باشند، قادرند چشم را ظرف مدت 24 ساعت سوراخ کرده و منجر به کوری گردند. باکتری ها عامل 65 تا 90 درصد عفونت های قرنیه به شمار می روند. • گونه های آکانتاموبا که آمیب هایی با زندگی آزاد هست


تفسیر

تفسیر بر پایه بررسی مستقیم و کشت صورت می گیرد. بررسی مستقیم: از نمونه های ارسالی، گسترش تهیه نموده تا پس از رنگ آمیزی گرم یا سایر روش ها، به طور مستقیم مورد بررسی قرار گیرد. در عفونت های باکتریایی ملتحمه، گلبول های سفید چند هسته ای، غالبند. در عفونت های ویروسی، سلول های میزبان به طور عمده از لنفوسیت ها و منوسیت ها تشکیل یافته اند. نمونه های مشکوک به کلامیدیا را می توان به منظور تشخیص انکلوزیون ها و اجسام پایه ای، با آنتی بادی های منوکلنال کنژوگه با فلورسئین رنگ آمیزی نمود. با استفاده از رنگ آمیزی بافت شناسی، انکلوزیون های بازوفیلیک درون سیتوپلاسمی داخل سلول های اپی تلیال توسط پاتولوژیست مشاهده می گردند. بررسی مستقیم نمونه ها در عفونت ملتحمه، با استفاده از روش های بافت شناسی (اسمیر Tzanck)، می تواند سلول های اپی تلیال چند هسته ای را نشان دهد که شاخص عفونت های ویروسی ناشی از گروه هرپس ویروس ها به شمار می روند. با این حال، رنگ آمیزی آنتی بادی ایمونوفلورسنت مستقیم که برای HSV و VZV در دسترس می باشد، قابل اعتمادترین روش برای تشخیص سریع عفونت های ویروسی است. در بیماران مبتلا به کراتیت، نمونه


احتیاط ها

• به خاطر عملکرد شویندگی مداوم اشک، امکان دارد موارد کشت مثبت، کاهش یابد. برای اطمینان از جداسازی عوامل عفونی، توصیه می گردد حجم نسبتاً زیادی از نمونه در محیط های کشت تلقیح شده و محیط های کشت متنوعی مورد استفاده قرار گیرند، مگر آنکه چرکی بودن نمونه بالینی کاملاً مشهود باشد. • در صورتیکه نمونه برداری از ترشحات بطور صحیح انجام نشود باعث تشخیص نادرست شده و ممکن است باکتریهای فلور طبیعی مانند استافیلوکوک های کوآگولاز منفی، استرپتوکوک ویریدانس و باسیل های دیفتروئید در محیط کشت دیده شوند.