02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Lupus Anticoagulant


کد آزمایش

99


مورد استفاده

جهت تشخیص زمان ترومبوپلاستین ناکامل فعال شده (APTT) و بررسی انعقاد (یک معرف مکانیکی در سیستم انعقادی )


نام روش اندازه گیری

CLOTTING


نام های مشابه

ضد انعقاد لوپوسی، Sensitive to lupus anticoagulamt, APTT clotting time reagent, lupus inhibitor dete


نوع نمونه

پلاسما سیتراته (Na Cit)


حجم نمونه

3 ml پلاسما فقیر از پلاکت.


نگهداری نمونه

1. نمونه خون گرفته شده را تا جداسازی پلاسما در جای سرد قرار دهید. پلاسمای جدا شده را سریعاً تا زمان آزمایش فریز نمایید. 2. پایداری نمونه در دمای اتاق و دمای یخچال، 4 ساعت و در فریزر (-20oC) 3 ماه و در -80oC ، 18 ماه می باشد.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1. خونگیری وریدی تمیز و استریل ضروری است. کل نمونه برداری باید با یک خونگیری جمع آوری شود، ادغام نمونه غیر قابل قبول است. 2. جمع آوری مویرگی غیر قابل قبول است. 3. برای بیماران با سطح هماتوکریت بیشتر از 55٪ باید یک لوله ویژه جهت تنظیم هماتوکریت استفاده گردد. جهت تهیه این لوله با آزمایشگاه تماس بگیرید. 4. از ویال های حاوی ضد انعقاد سیترات سدیم %3.2 (ویال های درب آبی روشن) جهت جمع آوری نمونه استفاده نمایید. نمونه را به آرامی مخلوط نمایید. 5. محل نمونه گیری را از لحاظ خونریزی و هماتوم بررسی نمایید. 6. در عرض 60 دقیقه پس از جمع آوری، نمونه را به مدت 15 دقیقه در g1500 سانتریفیوژ کنید. 7. جهت جدا کردن پلاسما از پیپت پلاستیکی استفاده نمایید. نمونه پلاسما را در ویال های پلاستیکی جدا نمایید. دقت نمایید از ورود لایه بافی کوت (غنی از گلبول سفید و پلاکت) اجتناب گردد. 8. پلاسمای جدا شده را برای بار دوم سانتریفیوژ نموده و پلاسما فقیر از پلاکت را به یک ویال پلاستیکی جدید انتقال دهید. 9. پلاسما باید عاری از پلاکت (کمتر از 10,000 ul) باشد. بلافاصله نمونه را تا زمان آزمایش فریز نمایید. 10. در صورت نم


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

ü لوله نامناسب ü نمونه لخته شده ü نمونه با عدم تناسب خون به ضد انعقاد سیترات سدیم ü استفاده از سایر ضدانعقادها جهت تهیه پلاسما ü نمونه بدون برچسب یا با برچسب اشتباه ü همولیز (خفیف، شدید) ü ذوب و فریز مکرر نمونه ü نمونه فریز نشده با بیش از 4 ساعت ماندگاری در دمای اتاق


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. با نظر پزشک متخصص، از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین، آرگاتروبان، آنژیوکس و ویتامین K ، قبل از انجام آزماش اجتناب شود.


اطلاعات بالینی

ضد انعقاد لوپوس (LA) عضوی از خانواده آنتی بادی های اختصاصی فسفولیپید می باشد. جنس این آنتی بادیها IgG، IgM و یا مخلوطی از این دو می باشد. حضور این آنتی بادی ها در افراد مستعد به خونریزی (hemorrhagic diathesis) همراه نیست، بلکه به حوادث ترومبوتیک مرتبط شده اند. علاوه بر این در ترومبوز با سایر عوارض بالینی، حضور LA مشاهده شده است. این موارد شامل سکته مغزی، اندوکاردیت ترومبوتیک غیر باکتریایی، reticularis livedo و انواع عوارض زایمانی مانند مرگ داخل رحمی جنین، سقط مکرر، اختلال رشد جنین، پره اکلامپسی زودرس، تهوع و داءالرقص.


تفسیر

نتایج APTT بالاتر از حد طبیعی 45 ثانیه را می توان در حضور مصرف آنتی کواگولانتهایی (ضد انعقادها) نظیر هپارین، هیرودین، ارگاتروبان، آنژیوکس و ویتامین K مشاهده کرد. همچنین در اختلالات فاکتورهای انعقادی II، V، X، کمتر از 10 درصد فعالیت و فاکتورهای VIII، IX، XI و XII کمتر از 20 درصد فعالیت و اختلالات کبدی، ضد انعقاد لوپوسی قابل بررسی است.


احتیاط ها

لخته، پلاسمای ایکتریک، لیپمیک و همولیزه در نتایج آزمایش تداخل ایجاد می نماید. ضدانعقاد های دیگر از جمله هپارین و EDTA منجر به نتایج غیر معتبر می گردند. نگهداری نمونه در دمای یخچال بیشتر از 4 ساعت، در نتایج آزمون تأثیر گذار است.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد