02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

U.Micro Alb


کد آزمایش

165


مورد استفاده

ارزیابی بالقوه شروع نفروپاتی اولیه در بیماران دیابتی


نام روش اندازه گیری

روشهای متداول: RIA، ELISA، رادیو ایمونو دیفیوژن (RID)، ایمونوتوربیدومتری


نام های مشابه

میکرو آلبومین ادرار، Albumin Urine test


نوع نمونه

ادرار رندوم یا 24 ساعته


حجم نمونه

5 ml


نگهداری نمونه

نمونه در دمای C◦ 4 و C◦20- به مدت 7 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1- حجم ادرار 24 ساعته را یادداشت کنید. 2- در صورت استفاده از ماده نگهدارنده در جمع آوری ادرار 24 ساعته تولوئن، تیمول و اسیدبوریک مناسب می باشد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1- در صورت نمونه 24 ساعته، جمع آوری صحیح ادرار 24 ساعته صورت گیرد. 2- نیاز به ماده نگهدارنده ندارد. 3- قبل از برداشتن 5 میلی لیتر برای انجام آزمایش ، آن را خوب مخلوط کنید.


اطلاعات بالینی

ورزش سنگین و دوره قاعدگی در خانمها میزان میکروآلبومین در ادرار را افزایش می دهد. بنابراین در این شرایط از نمونه گیری اجتناب گردد.


تفسیر

تفسیر: میکروآلبومینوری 24 ساعته به مقادیر بین mg/24 300- 30 اطلاق می گردد.


احتیاط ها

از جمع آوری نمونه ادرار در ظروف حاوی اسیدکلریدریک، کربنات سدیم و اسید استیک به علت رسوب آلبومین در این اسیدها اجتناب گردد.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد