02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

AST (SGOT)


کد آزمایش

57


مورد استفاده

کمک به یافتن و تشخیص افتراقی بیماری حاد کبدی پایش مسیر پیشرفت بیماری های کبدی و قلبی کمک به تشخیص انفارکتوس میوکارد (MI) همراه با سطوح بالای CK-MB و LDH


نام روش اندازه گیری

Diazo Reaction


نام های مشابه

آسپارتات آمینو ترانسفراز، گلوتامیک- اگزالواستیک ترانس آمیناز (SGOT)


نوع نمونه

سرم یا پلاسمای هپارینه


حجم نمونه

0.5 ml


نگهداری نمونه

نمونه در c◦25 به مدت 3 روز ، در c◦4 یک هفته و در c◦ 20- یک ماه پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

فعالیت بدنی شدید سبب افزایش می گردد و باید از نمونه گیری اجتناب شود تزریق عضلانی (IM) باعث افزایش سطح آنزیم می شود. در صورت امکان داروهای تداخل کننده با نتایج آزمون 12 ساعت قبل از آزمون قطع شود. زمان و تاریخ دقیق آزمایش باید ثبت شود همچنین زمان و تاریخ هرگونه تزریق IM را ثبت کنید. برای ارزیابی انفراکتوس میوکارد نمونه گیری به صورت متناوب در مدت 3 روز انجام می گیرد. سن و جنس بیمار را در برگه آزمایش یادداشت کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

همولیز شدید موجب رد نمونه می گردد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

سنجش های مکرر AST همانند CPK برای تعیین زمان آغاز MIو برطرف شدن آن ضروری است. بارداری موجب کاهش سطح AST می شود. ورزش سبب افزایش سطح می شود.


تفسیر

AST به همراه ALT از جمله مارکرهایی است که در نتیجه تخریب سلولی برخی از بافتها آزاد می شود. افزایش سطح AST در بیماران مبتلا به سیروز الکلی، احتقان کبدی، سکته قلبی، تومور متاستاتیک کبدی، پانکراتیت حاد، بیماریهای عضلانی- اسکلتی یا تروما، آنمی همولیتیک حاد و سوختگی های شدید مشاهده می شود. افزایش سطح: 1- در بیماری های قلبی : انفارکتوس میوکارد، عمل های قلبی، سوند گذاری و آنژیوپلاستی قلب 2- بیماری های کبدی : هپاتیت، سیروز کبدی، آسیب کبدی ناشی از دارو، متاستاز کبدی، نکروز کبد، جراحی کبد، منونوکلئوز عفونی با هپاتیت، تومور کبدی 3- بیماری های عضله اسکلتی : ترومای عضله اسکلتی، اعمال جراحی غیر قلبی ، ترومای متعدد، سوختگی عمیق و شدید، دیستروفی عضلانی پیشرونده ، به دنبال تشنج، گرما زدگی، میوپاتی، میوزیت 4- سایر بیماری ها: آنمی همولیتیک حاد، پانکراتیک حاد کاهش سطح: بیماری حاد کلیوی، بری بری، کتواسیدوز دیابتی ، حاملگی، دیالیز مزمن کلیه و اورمی


احتیاط ها

داروهای ضد فشار خون، عوامل کولینرژیک، ضد انعقادهای کومارینی، داروهای حاوی دیژیتالیس، اریترومایسین، ایزونیازید، متیل دوپا، ضد بارداری های خوراکی، اپیاتها، سالیسیلات ها، داروهای هپاتوتوکسیک، وراپامیل، عوامل ضد سل، دوز بالای استامینوفن، دوز بالای ویتامین Aباعث افزایش سطح AST می شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد