02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

T3 Uptake or T3RU


کد آزمایش

292


مورد استفاده

مقادیر T3 Uptake به همراه T4در تخمین اندکس تیروکسین آزاد (FT4I) استفاده می‏شود. جهت اندازه گیری غیر مستقیم پروتئین اتصال به تیروکسین و تخمینی از تیروکسین آزاد بکار می رود.


نام روش اندازه گیری

الکتروکمی لومینوسانس ایمونو اسی (ECLIA)


نام های مشابه

Resin Triidothyronine Uptake, Resin Uptake Ratio, T3 Resin Uptake برداشت تری یدو تیرونین، برداشت رزی


نوع نمونه

سرم یا پلاسمای هپارینه


حجم نمونه

0.5 میلی لیتر


نگهداری نمونه

پس از نمونه گیری، حداکثر در ظرف دو ساعت نمونه را سانتریفیوژ نموده و سرم را جدا نمایید. نمونه در دمای اتاق به مدت 8 ساعت، در دمای یخچال (2-8oC) به مدت 7 روز و در 20oC - تا یک ماه پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

با رعایت اصول صحیح نمونه گیری، از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شده و آن را در ویال های با درب قرمز جمع آوری نمایید.در صورت استعمال دارو توسط بیمار پیش از انجام ازمایش، شرح حال دارويي بيمار را روي برگه آزمايش بنويسيد.سرم جدا شده باید شفاف و عاری از فیبرین ، همولیز و یا لیپمیک باشد.محل نمونه گیری را از لحاظ خونریزی یا هماتوم بررسی نمایید.حداکثر تا 2 ساعت پس از نمونه گیری، نمونه را سانتریفیوژ نموده و سرم را جدا کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

ü سرم با همولیز شدید مورد قبول نمی باشد. ü نمونه بدون برچسب یا با برچسب اشتباه.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نيازي به ناشتايي نمي باشد. بیمار با تأیید پزشک باید هر گونه داروی مؤثر بر نتایج آزمون را قبل از نمونه گیری قطع نماید.در صورتی که جهت سنجش T3RU از روش رادیو ایمنو اسی استفاده می‏شود بیمار نباید اخیراً اسکن ایزوتوپ انجام داده باشد.


اطلاعات بالینی

اطلاعات تکمیلی: T3RU یک اندازه‏گیری غیرمستقیم محل‏های اتصال اشباع نشده بر روی گلوبولین اتصالی تیروئید (TBG) می‏باشد ولی سطوح T3 سرم را اندازه‏گیری نمی‏کند. در ابتدا در کاوش T3RU از گلبول­های قرمز خون استفاده می‏شد ولی بعداً گلبول­های قرمز جای خود را به رزین (resin) دادند. در سال­های اخیر تست‏های بهتری در دسترس قرار گرفته‏اند و استفاده از T3RU کاهش یافته است. 80 % از هورمون تيروكسين ( T4 ) بصورت متصل با پروتئين TBG در خون گردش مي كند و كمتر از 20 % آن متصل با پرآلبومين و آلبومين مي باشند و تنها 03/0% از T4 و 3/0% از T3 بطور آزاد در خون وجود دارند. شايان ذكر است كه همين مقادير بسيار اندك هستند كه از نظر متابوليك فعال بوده و برروي گيرنده هاي سلولي اثر مي كنند.از آنجائيكه در روش هاي اندازه گيري T4 ، مقادير هورمون متصل و آزاد ، هر دو منظور مي شوند و اين ميزان با غلظت TBG سرمي بستگي پيدا مي كند و باز بخاطر اينكه اين پروتئين در بعضي حالات از جمله حاملگي ، مصرف هورمون هاي استروئيدي و بعضي داروها تغيير پيدا مي كند ، بهتر است جهت تفسير آزمايش T4 ، عدد ( T3RU ) T3 Uptake را نيز درنظر گرفت. آ


تفسیر

تفسیر: مقادیر T3 Uptake به همراه T4در تخمین اندکس تیروکسین آزاد (FT4I) استفاده می‏شود. مقادیر برداشت T3 (T3 uptake) تابعی از ظرفیت اتصالی هورمون تیروئید در سرم است. بسیاری از داروها، با T4 و T3 درون زا بر سر اتصال با جایگاه های پروتئین اتصالی، رقابت می کنند که ممکن است منجر به غیر طبیعی شدن T3 Uptakeو FTI شود. حتی زمانی که هیچ نقص عملکرد تیروئید وجود نداشته باشد. شرایط فیزیکی که سطح گلوبولین متصل به تیروئید (TBG) را تغییر می دهد، ممکن است اثرات مشابهی داشته باشند. شرایطی که مقادیر T3 uptake را کاهش می دهد عبارتند از: کم کاری تیروئید، حاملگی (بویژه در سه ماه سوم)، سطوح افزایش یافته استروژن، استروژن درمانی، هیپر پروتئینمی مادرزادی، هپاتیت حاد و داروهایی که تخمک گذاری را مهار می کنند.شرایطی که مقادیر T3 uptake را افزایش می دهد عبارتند از: پرکاری تیروئید، هیپر تیروکسینمی دیس آلبومینمی فامیلی، بیماری کوشینگ، سوء تغذیه پروتئین، بیماری کبدی مزمن ، جراحی، سرطان پیشرفته کبد،هیپر تیروئیدی کاذب، نارسایی کلیه، سندروم نفروتیک، درمان با فنی توئین، درمان با هپارین، اورمی، دوز بالای سالسیلاتها و


احتیاط ها

درمان جایگزینی با T3 منجر به کاهش مقادیر T3 uptake می گردد. دوزهای بالای سالیسیلات، آسپارزیناز، آندروژنها، آسپرین، باربیتوراتها، کلرپروپامید، کبالت،هپارین، وارفارین، کورتیکو استروئیدها، دانازول، دکستروتیروکسین، پنی سلین، والپوریک اسید و مصرف فنیل بوتازون موجب افزایش T3uptake می‏گردند در حالیکه کلوفیبرات، استروژن ها، لیتیم، متی مازول، فنوتیازین ها، پروپیل تیواوراسیل، داروهای ضد بارداری (OCP) و پرفنازین موجب کاهش آن می‏شوند. در صورتی که از روش RIA استفاده ‏شود ، اسکن اخیر با ایزوتوپ ممکن است منجر به تداخل در نتایج.آزمون گردد.اسیدوز شدید موجب افزایش T3uptake می‏گردد.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد