02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

LDL Cholestrol


کد آزمایش

13


مورد استفاده

کاربردهای بالینی: بررسی لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL-C) در بیماران مبتلا به این آزمایش بطور اختصاصی برای تعیین میزان خطر بیماریهای عروق کرونر قلب بویژه آترواسکلروز بکار می رود. همچنین در تشخیص هیپرتری گلیسریدمی، هیپرلیپیدمی/ دیس بتا لیپیدمی تایپ III، غلظت بالای لیپوپروتئین (a) و یا لیپوپروتئین با دانسیته متوسط (IDL)، دیابت شیرین و هیپرتیروتیدی کاربرد دارد.


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

LDL کلسترول، Cholesterol in Low-Density Lipoproteins (LDL)، LDL Direct، Soft-LDLD،LDL Cholesterol,


نوع نمونه

سرم یا پلاسمای هپارینه یا EDTA دار


حجم نمونه

ml 2


نگهداری نمونه

در دمای ۴ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

از فلوئور ، اگزالات، سیترات و هپارین نباید به عنوان ضد انعقاد استفاده شود. اجتناب از مصرف الکل ۲۴ ساعت قبل از نمونه گیری ضروری است.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه های شدیداً لیز و ایکتریک مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

۱۴-۱۲ ساعت ناشتا – نوشیدن آب یا داروهای ضروری مجاز است.


اطلاعات بالینی

مقادیر HDL به سن و جنس بستگی دارد. مصرف هرگونه داروی مؤثر بر رژیم غذایی را بر روی برگه آزمایش یادداشت کنید.


تفسیر

تفسیر: افزایش LDL-C بطور اختصاصی در بیماران قلبی عروقی از قبیل تصلب شرایین (آترواسکلروز) و بیماری کرونری قلبی (CHD) روی می دهد. مارکر LDL-C در شرایط ذیل افزایش و یا کاهش می یابد. افزایش سطح : لیپوپروتئینمی خانوادگی LDL، سندرم نفروتیک، بیماری فون ژیرکه، هیپرتیووئیدی ، مصرف الکل ، هپاتیت و سیروز کبدی، هپاتوم، گاماپاتی ها، هیپرکلسترولمی خانوادگی نوع II a ، سندرم کوشینک، کمبودapo CII ، پورفیری، نارسایی مزمن کلیوی، دیابت شیرین کاهش سطح : هیپوبتالیپوپروتئینمی خانوادگی، سوء جذب پروتئین ، سوختگی شدید، سوء تغذیه، هیپرتیروئیدی. مقادیر بسیار کم و یا غیر قابل شناسایی ممکن است نشان دهنده آبتا لیپوپروتئینمی باشد.


احتیاط ها

افزایش دهنده ها: آسپرین، ضد بارداری خوراکی، فنوتیازین ها، استروئید ها، تیازیدها، سولفونامیدها، برخی از بتا بلوکرها، سیکلوسپورین ها، رژیم های غذایی چرب، کاتکول آمین ها کاهش دهنده ها: اسید آمینوسالسیلیک، کلستیرامین، HMG CoA ، انترفرون، نیاسین، رژیم غذایی غنی از چربی های اشباع نشده


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد