02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

C – Reative Protein


کد آزمایش

201


مورد استفاده

• 1- تشخیص فرایندهای التهابی سیستماتیک • 2- تشخیص عفونت و ارزیابی پاسخ به درمان آنتی بیوتیکی عفونت های باکتریایی • 3- تشخیص افتراقی فاز فعال بیماری از فاز غیر فعال در مبتلایان به عفونت همزمان


نام روش اندازه گیری

روش های متداول: IRMA, RIA سایر روشها: ELISA, HIA (Tina-quant, Hemogenus Immunoassay)


نام های مشابه

پروتئین واکنشگر- C : CRP


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

0.5 میلی لیتر


نگهداری نمونه

نمونه در دمای اتاق به مدت 72 ساعت و در دمای C◦ 4 و C◦ 20- به مدت 14 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.


راهنمای جمع آوری نمونه

1. سن و جنس بیمار را در برگه آزمایش ثبت نمایید. 2. ترجیحاً نمونه فاقد همولیز و لیپمیک باشد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه با همولیز شدید مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1. اغلب نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. پس از نمونه گیری فوراً سانترفیوژ و سرم جدا گردد.


اطلاعات بالینی

مقادیر افزایش یافته CRP یه طور کلی غیر اختصاصی بود و بدون یک سابقه بالینی کامل نباید تفسیر گردد.


تفسیر

مقادیر بالای این پروتئین با فرآیندهای التهابی حاد سازگار است. افزایش سطح: • 1- واکنش های التهابی حاد غیر عفونی مانند آرتریت، تب حاد روماتیسمی، سندرم رایتر بیماری کرون • 2- بیماری های کلاژن عروقی مانند سندرم واسکولیت، لوپوس اریتروماتوز • 3- انفارکتوس یا آسیب بافتی مانند انفارکتوس حاد میوکارد، انفارکتوس ریوی، رد پیوند کلیه یا مغز استخوان ، ترومای وارد بر بافت نرم • 4- عفونت ها باکتریایی مانند عفونت جراحت پس از عمل، عفونت مجاری ادراری، پیلونفریت، سل و مننژیت • 5- بیماری بدخیم


احتیاط ها

• استفاده از IUD به علت التهاب بافتی موجب نتایج مثبت کاذب می گردد. • کدورت بیش از حد سرم ممکن است موجب تداخل (روش نفلومتری ) در انجام آزمایش گردد. • مصرف قرص های ضدبارداری (OCP) ممکن است سطح CRP را افزایش دهد. هورمون های اگزوژن موجب افزایش کاذب می گردد.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد