02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخانی، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Anti-ds- DNA Antibody


کد آزمایش

265


مورد استفاده

تشخيص و تست تأییدیه لوپوس اريتمايوز سيستميك (SLE). پایش دوره بالینی و پيگيري پاسخ به درمان لوپوس اريتمايوز سيستميك (SLE). تشخیص لوپوس اريتمايوز القاء شده با دارو و نفریت لوپوسی.


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

Anti DNA Ab، آنتي بادي ضد DNA دو رشته اي،DNA Double-Stranded (dsDNA) Ab IgG Anti-DS DNA Antibody


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

0.5 میلی لیتر


نگهداری نمونه

در 4 درجه سانتي گراد به مدت 72 ساعت و در ◦c20- تا 21 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

نمونه سرم جدا شده بالافاصله در داخل يخچال قرار گيرد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

هموليز مي تواند موجب تغيير نتايج آزمايشگاهي مي شود.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.


اطلاعات بالینی

اندازه گیری آنتی بادی ضد دو رشته DNA (Anti-ds-DNA) به وسیله ایمونوفلوئورسنت غیر مستقیم روش غربالگری در اشخاص مبتلا به SLE محسوب می شود. در برخی موارد روش ایمونوفلوئورسنت غیر مستقیم نتایج منفی کاذب بدنبال دارد. بنابراین روش حساستر اما غیر اختصاصی EIA ارجح می باشد. منفی شدن آزمایش به روش ایمونوفلوئورسنت غیر مستقیم دلیل بر رد وجود Anti-ds-DNA نیست. استفاده از روشهای ELISA در اشخاص مشکوک به SLE توصیه می شود. Anti-ds-DNA قدرت فعال کردن کمپلمان و تمایل به ایجاد کمپلکس ایمنی را داراست. این کمپلکس می تواند در گلومرول های کلیه رسوب نموده و ایجاد آسیب نماید (گلومرولونفریت لوپوسی). تست مرتبط با این آزمون تست آنتی بادی ضد هسته (ANA) می باشد که در ارتباط با SLE می باشد.


مقادیر مرجع

Neg:<0.9/ Bor:0.9-1.1/ Pos: >1.1


تفسیر

تفسیر: این آنتی بادی در نزدیک به 65% تا 80% مبتلایان به SLE فعال وجود دارد. همچنین بندرت در سایر بیماریهای روماتیسمی و بیماریهای دیگر از قبیل هپاتیت مزمن، مونو نوکلئوز عفونی و سیروز صفراوی وجود دارد. پاسخ به درمان مناسب این بیماری موجب کاهش تیتر Anti-ds-DNA می شود و وخیم شدن SLE به ویژه با آغاز گلومرولونفریت لوپوسی، موجب افزایش آن می گردد. بیماران دچار SLE نهفته، دارای مقادبر نزدیک به منفی می باشند. افزایش سطح :ü لوپوس اريتمالوز سيتميك ü هپاتيت مزمن ü منونوكلئوز عفوني ü سيروز اولیه مجاری صفراوي ü بيماري هاي خود ايمن از قبيل تب روماتيسمي


احتیاط ها

اسكن راديواكتيوي یک رهفته قبل از انجام آزمایش، موجب تداخل در نتايج می گردد. دارو های افزایش دهنده: پني سيلين ، پروكائين آميد، هيدرالازين.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد