02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

AFP


کد آزمایش

250


مورد استفاده

به عنوان تومور مارکر کارسینوم هپاتوسلولار (سرطان کبد)، و سایر کارسینوم ها مانند تخمدان، رحم، بیضه، ریه، پستان، معده و کولون. به عنوان یکی از تستهای غربالگری پره نتال ( پایش سلامت جنین) از نظر سندرم داون، تریزومی 18 ، نقص لوله عصبی (NTD)، نقص دیواره شکمی (AWD) و فشار خون بالای مادران باردار (پره اکلامپسی).


نام روش اندازه گیری

RIA،FIA ، آگلوتیناسیون و ایمنودیفیوژن


نام های مشابه

α-Feto Protein/ AFP Tumor Marker/Alpha- Fetoprotein


نوع نمونه

Serum/Plasma(H,E)/AF


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

شرایط نگهداری: نمونه به مدت 7 روز در 4oC و 3 ماه در – 20oC پایدار است. برای نگهداری طولانی تر آن را در – 70oC نگاه دارید.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

محل نمونه گیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید. دانستن سابقه بیماری یا سقط جنین و ثبت آن در برگه آزمایش حائز اهمیت می باشد. سن بارداری را برگه آزمایش ثبت کنید. دانستن سن دقیق بارداری ضروری می باشد. جهت نمونه گیری از زنان باردار، سن بارداری میبایست بین هفته های 15 الی 21 بارداری باشد بهترین زمان 16 الی 18 هفتگی می باشد. نمونه سرم می بایست شفاف، عاری از فیبرین و بدون همولیز و لیپمیک باشد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

همولیز شدید مورد قبول نمی باشد. ذوب و فریز مکرر نمونه مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نيازي به محدوديت غذايي يا مايعات نمي باشد. در سنجش های رادیوایمنو اسی از مصرف رادیوایزوتوپها یک هفته قبل از آنجام آزمایش اجتناب گردد.


اطلاعات بالینی

این سنجش تنها به عنوان کمکی در تشخیص و نظارت بر تومور های تولیدکننده آلفا فتوپروتئین (AFP) در نظر گرفته شده است. تشخیص باید توسط آزمون یا روش های دیگر تایید گردد. AFP به عنوان یک روش غربالگری برای تشخیص سرطان در کل جمعیت توصیه نمی شود. مقادیر افزایش یافته در نوزادان و زنان باردار یافت می شود. این تست در بیماران مبتلا به سمینوما و یا دیس ژرمینوما مفید نیست. مقادیر AFP در مادران باردار بسته به هفته بارداري متفاوت است. در نقایص دیواره شکمی (AWD) اگر جنین دچار نقص باز دیواره ی بدن باشد، AFP سرم جنین به درون مایع آمنیوتیک تراوش کرده و توسط سرم مادر برداشت می شود.


تفسیر

تفسیر: آلفا فتوپروتئین (AFP) پروتئین اصلی سرم جنین در طی سه ماه اول حیات می باشدکه تا یک سالگی در سطح بسیار پایینی کاهش می یابد. به طور طبیعی سطح ان در بزرگسالان بسیار پایین است. سطح آلفا فتوپروتئین (AFP) ممکن است در ارتباط با انواع بیماری های بدخیم و خوش خیم افزایش یابد. سطح سرمی AFP در 90% بیماران مبتلا به کارسینوم هپاتوسلولار افزایش می یابد. افزایش AFP با اندازه تومور نسبت مستقیم دارد. از سایر تومورهای تولید کننده AFP می توان به تومورهای با منشاء تخمدان، رحم، جنین و بیضه اشاره کرد. همچنین اندازه گیری AFP در تومورهای ریه، پستان، کولون و معده نیز مفید می باشد. عوامل غیر سرطانی افزاینده سطح AFP شامل سیروز یا هپاتیت فعال مزمن می باشد. همچنین افزایش سطح AFP سرمی در بارداری می تواند نشانگر حاملگی چندگانه، دیسترس جنین، اختلالات مادرزادی جنین یا مرگ داخل رحمی باشد. سطح پایین AFP، پس از تصحیح از نظر سن بارداری فرد، نژاد در صورتی که مقادیر AFP طی یک ماه پس از جراحی به سطوح طبیعی بازنگشت، نشاندهنده وجود تومور باقیمانده می باشد. افزایش یافتن مقادیر AFP، پس از بهبودی نشاندهنده عود تومور می باشد.


احتیاط ها

در سنجش های رادیوایمنو اسی مصرف اخير راديوايزوتوپها بر نتايج اثر مي گذارد. حاملگی چند گانه (چند قلو) موجب افزایش سطح می شود. همولیز می تواند موجب افزایش سطح AFP گردد.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد