02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Phenytoin


کد آزمایش

852


مورد استفاده

1- پایش برای درمان تشنج ها و حملات Tonic/Clonic اولیه یا ثانویه ژنرالیزه، حملات تشنجی کمپلکس یا قسمتی و صرع 2- ارزیابی سمیت دارو


نام روش اندازه گیری

روش ارجح : روش های کروماتوگرافی (HPLC و GLC)


نام های مشابه

Dilantin ، Diphenylhydantion ، فنی توئین


نوع نمونه

سرم، پلاسما (EDTA دار)


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

نمونه در دمای اتاق چند ساعت و در ◦c4 و در ◦c20- تا 14 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

به بیمار تذکر دهید 12- 8 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف دارو اجتناب کند. ظرف 2 ساعت پس از نمونه گیری، نمونه خون را سانتریفیوژ کرده و سرم را جدا کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه های شدیداً لیپمیک، ایکتریک و همولیزه مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1- در وضعیت ثابت غلظتی پس از مصرف دارو نمونه گیری انجام شود.


اطلاعات بالینی

به دلیل متابولیسم وابسته به دوز دارویی/ غلظتی ، تیتراژ دارو در سرم یا پلاسما دشوار است. گستردگی متابولیت های بینابینی، از نظر میزان بیولوژیکی قابل دستیابی آن شناخته شده است. اثرات جانبی آن شامل تغییرات خلقی، علائم گوارشی ، هیپرپلازی لثه، استئومالاسمی، آنمی مگالوبلاستیک، اشکالات کارکرد کبدی و پرمویی است. خصوصیات مسمومیت مزمن عبارتند از نیستاگموس، آتاکسی ، بی حالی و افزایش حملات تشنجی.


تفسیر

برای رسیدن به حالت پابدار غلظت خونی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی میزان فنی توئین آزاد باید بین µgr/ml 2– 1 تنظیم شود. سطح فنی توئین الکل نیز باید در محدوده درمانی µgr/ml 20- 10 باشد.


احتیاط ها

داروهایی مانند ایزونیازید، کلرامفنیکل، وارفارین متابولیسم دارو را مهار می کنند. تیوریدازون و ایمی پیرامین باعث افزایش غلظت سرمی شده و متابولیسم بسیار سریعتر دارو در کنار ترکیباتی از قبیل فنوباربیتال، فنوبوتازول و سولفونیل اوره برای اتصال با پروتئین با دارو رقابت می کنند. سدیم والپرایت روی نقاط پروتئینی فنی توئین جانشین شده و از متابولیسم آن جلوگیری می کند. آنتی اسیدها و Sucralfateباعث کاهش Bioavailability (زیست فراهمی) آن می شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد